První pohled na System Center Virtual Machine Manager 2012

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 10/2011.

Virtualizace a cloud jsou letos pro mnoho firem nejdůležitější oblasti rozvoje. Na následujících řádcích si představíme, jaké změny a co nového přináší nová verze řešení pro správu virtualizační platformy System Center Virtual Machine Manager 2012 (Virtual Machine Manager 2012) od společnosti Microsoft. Přichází jako jeden z prvních zástupců nové vlny produktů Microsoft System Center 2012, nástrojů pro správu celého životního cyklu IT prostředí, s novým konceptem správy virtualizační platformy.

MS SC2012grey

První na startu (tři, dva, jedna… START)

Virtual Machine Manager 2012 vychází ze stávající verze Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 a přidává mnoho dalších novinek do oblasti správy virtualizačního prostředí a velkým důrazem na správu privátního cloudu a podporou nejnovějších vlastností operačního systému Windows Server 2008 R2 SP1, které jsou Remote FX a Dynamic Memory.

Hlavní změnou v rámci Virtual Machine Manageru 2012 je, že nyní máme k dispozici čtyři hlavní oblasti správy, které si postupně představíme.

 • Deployment
 • Fabric Management
 • Cloud Management
 • Service Management

Deployment

Prvním krokem tvorby virtuálního prostředí v produkčním prostředí by měla být instalace management serveru Virtual Machine Manager 2012. Pokud ve svém IT prostředí již HOST servery máte, nic nebrání tomu provést instalaci následně. Nejprve uvedu základní požadavky pro implementační prostředí.

Požadavky hardware

 • RAM 4 GB a více (nelze nainstalovat s méně než 2 GB)
 • HDD 80 GB a více
 • Procesor 2 GHz a více

Požadavky software

Management Server

 • OS Windows Server 2008 R2
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7
 • SQL Server 2008 R2 nebo SQL 2008 (SP2) – Již zde není podpora pro verze SQL Server 2005 nebo SQL Express
 • PowerShell

VMM Self-Service Portal

 • IIS Role features (.NET Extensibility, ASP.NET, Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors, IIS 6 Metabase Compatibility, IIS 6 WMI Compatibility, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Request Filtering, Static Content)

Instalace VMM management serveru

Instalaci nebudu podrobně rozepisovat, jelikož se po splnění všech požadavků jedná o jednoduché: Next, Next, Next. V případě umístění všech komponent na jeden server, s výjimkou databázové služby, vybereme součásti "VMM management server" a "VMM Self-Service Portal" (položka "VMM console " je doplněna automaticky, pokud vybereme "VMM management server "). Následně je provedena kontrola na požadavky, konfiguraci databáze, servisního účtu, případně Active Directory cesty k uložení distribuovaného klíče pro High Availability konfiguraci a dále máme možnost nastavit síťové porty pro komunikaci komponent. Jednou z novinek verze Virtual Machine Manager 2012 je možnost implementace s podporou High Availability clusteru pro „VMM management server“. (Právě pro tento účel je potřeba vytvořit a v rámci Active Directory uložit bezpečnostní klíč. Díky tomu by se nemělo stát, že po výpadku jednoho VMM management serveru, nebudeme schopni spravovat Vaše virtualizační prostředí.) Zvolíme-li "VMM Self-Service Portal", provedeme také konfiguraci této komponenty. Instalace „VMM Self-Service Portal“ role na doménový řadič není možná.

Pokud budeme instalovat VMM management server do prostředí s již existujícím VMM management serverem, musíme mít instalovánu minimálně verzi Virtual Machine Manager 2008 R2. Upgrade bude možný na verzi Virtual Machine Manager 2012 Release Candidate a RTM. Pokud máme instalovánu starší verzi než Virtual Machine Manager 2008 R2, musíme ji buď nejprve povýšit na verzi Virtual Machine Manager 2008 R2 nebo celé management prostředí instalovat znovu.

Virtual Machine Manager 2012 je plně skriptovatelná aplikace pomocí Microsoft PowerShell . Znamená to, že veškeré operace prováděné v grafickém rozhraní lze provádět také pomocí skriptů.

Fabric Management

Po instalaci „VMM management server“ role bude logicky následovat konfigurace HOST serverů. Fabric Management je oblast zahrnující správu fyzického prostředí virtualizační platformy, zahrnující HOST servery, VMM Library, PXE/WDS server, WSUS server, vCenter, load balancery a storage.

01_resources

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 je možné spravovat hypervisory Microsoft Hyper-V, VMware ESX do verze 4.1 a Citrix XenServer od verze 6.0. Dále již není podporován Microsoft Virtual Server 2005 R2 a formát jeho virtuálních strojů.

Bare Metal Deployment HOST serveru

Novou vlastností Virtual Machine Manageru 2012 je možnost automatické instalace a konfigurace nového HOST serveru z holého železa, tzv. Bare Metal Deployment. Virtual Machine Manager 2012 podporuje Out of band management (vzdálenou kontrolu hardware pomocí management rozhraní (BMC) a díky podpoře protokolů IPMI, DCMI, SMASH a dalším), instalaci OS s Hyper-V rolí na holé železo a plně automatizované vytváření Hyper-V clusterů. Aby bylo toto možné provést, je potřeba zajistit následující:

 • VHD image pro bare metal deployment
 • Vytvoření profilu HOST serveru stejné konfigurace pro různý hardware
 • Konfiguraci průvodce Add Resource umožňující výběr a úpravy dobu nasazení
 • Out-of-band spojení a služby WDS/PXE umožňující spustit VMM deployment agenta na holém železe

Konfigurace PXE serveru pro bare metal deployment Hyper-V vyžaduje Windows Deployment Server (WDS) na Windows Server 2008 R2 a instalaci VMM OSD provideru a agenta. Provider reaguje na úvodní VMM PXE požadavek, což má za následek spuštění WinPE.

Instalace na holé železo vyžaduje následující konfiguraci v rámci profilu HOST serveru:

 • VHD umístěný v VMM library
 • Ovladače pro hardware umístěný v VMM library
 • Definici logických sítí
 • Statickou IP adresu z definovaného VMM pool nebo DHCP
 • Definici rozdělení disků
 • Konfiguraci OS

02_scvmmmap

Network Fabric Management

Pro virtuální počítače bude možné přiřadit virtuální nebo fyzické sítě a umožňují lépe oddělit produktivní a testovací síť. Logické sítě představují abstrakci základní fyzické síťové infrastruktury, která umožňuje modelovat síť na základě potřeb podniku a vlastnosti připojení. Vytvořené logické sítě mohou být použity k určení sítě, na kterých je nasazen hostitele nebo virtuální stroj (samostatné nebo jako součást služby). Uživatelé si mohou přiřadit logické sítě jako součást virtuálního stroje a vytváření služeb, aniž by museli rozumět detailům sítě.

Správa IP a MAC adres

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 můžeme nastavit rozsah pro statické IP adresy a statické MAC adresy. Tato funkce vám umožní snadno přidělovat adresy pro Windows virtuální stroje, které běží na všech spravovaných Hyper-V, VMware ESX nebo Citrix XenServer HOST serverech. Můžeme také přiřadit jeden či více subnetů jako součást definice logické sítě, můžete vytvořit rozsahy IP adres pro každý subnet, který lze použít pro přidělení statických IP adres. Můžete si také rezervovat IP adresy z rozsahu přidělených virtuálních IP adres pro Virtual Machine Manager 2012, které jsou použity přiřazeny k load balanceru.

Load Balancer integrace

K Virtual Machine Manageru 2012 lze připojit podporované hardwarové load balancery a následně vytvořit virtuální IP šablony na základě síťového přenosu a typu přenášených dat.

Storage Fabric Management

Pomocí protokolu SMI-S lze spravovat vybraná disková pole (HP StorageWorks EVA, EMC Symmetrix , NetApp FAS a CLARiiON CX. Podpora je ale pouze pro Hyper-V HOST servery a clustery.

Update Management

Virtual Machine Manageru 2012 umožňuje použít Windows Server Update Services (WSUS) server pro správu aktualizací jednotlivých částí virtualizačního prostředí:

 • Virtual Machine HOST server
 • Library server
 • VMM management server
 • PXE server
 • WSUS server

Podporována je 64-bit verze Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) a je vyžadován dedikovaný WSUS root server.

VMM Library Management

V rámci VMM Library Virtual Machine Manageru 2012 lze nově spravovat objekty „Resource group“. Jedná se uživatelsky definované skupiny objektů, které se mohou nacházet v různých fyzických lokalitách, ale jsou součástí definice šablony nebo profilu. Také je zde nově „Cloud Library“ obsahující sdílené složky VMM Library určené pouze ke čtení, které jsou připojeny k privátnímu cloudu a jsou v nich uložené Virtual počítače a služby, které mohou využívat self-service uživatelé, kteří mají delegována patřičná oprávnění.

Dynamic Optimization & Power Optimisation

Dynamická optimalizace je další novinkou Virtual Machine Manageru 2012. Udržuje vyvážené využití prostředků clusteru. Dynamická optimalizace přenáší virtuální stroje provést vyrovnání zdrojů v rámci host skupin, které podporují živé migrace. Migrace VM zabraňuje prostojům a funkce nevyžaduje Operations Manager. Podporuje Hyper-V, VMware a Citrix Xen Server clustery.

Dynamická optimalizace má dva módy – manuální a automatický, s přednastavenou hodnotou návodu. Tato funkce optimalizuje využití CPU, paměti, I/O operací disku a sítě, pokud překročí nastavené parametry. K dispozici je nastavitelná úroveň agresivity (více agresivnější = více migrace = vyváženější). Výchozí hodnota je nejméně agresivní. Pokud skupina HOST serverů obsahuje samostatné počítače nebo hostitele clusterů, které nepodporují migraci, dynamická optimalizace se na těchto HOST serverech neprovádí. HOST servery, které jsou v režimu údržby, jsou také vyloučeny z dynamické optimalizace.

03_dynamicopt

K dispozici je také optimalizace napájení (Power Optimisation), která rozšiřuje dynamickou optimalizaci a může být aktivován pouze v případě automatického režimu dynamické optimalizace. Optimalizuje stejné prostředky jako dynamická optimalizace a optimalizuje využití systémových prostředků, pokud klesnou pod hranici optimalizace napájení. Optimalizace napájení může vypnout nebo zapnout HOST servery a přesunem VM zefektivnit provoz clusteru. Pro vypnutí/zapnutí využívá out-of-band management.

04_poweropt

(Privat) Cloud Management

Privátní cloud je oblak, který je spravován on-premise organizací. Privátní cloud je implementace cloud řešení v rámci organizace na vlastním hardware, s využitím výhod soukromého cloud modelu. Prostřednictvím Virtual Machine Manager 2012 může organizace definovat privátní cloud, spravovat přístupy a základní fyzické prostředky. Privátní cloud spravovaný pomocí Virtual Machine Manager 2012 poskytuje následující výhody:

 • Self Service – Správci mohou delegovat správu a použití soukromého cloud při zachování neprůhledné používání model. Samoobslužné uživatelé nemusí žádat privátní cloud služeb pro administrativní změny nad rámec kvót, zvyšování kapacity a jejich potřeby
 • Hromadné využití zdrojů – Prostřednictvím privátního cloudu mohou správci slučovat a následně souhrnně prezentovat sadu zdrojů, jako jsou úložiště dat a síťové zdroje. Využití jednotlivých prostředků je omezeno kapacitou soukromého cloudu a kvót nastavených roli uživatele
 • Self Service portál – Uživatelé nepotřebují znát fyzickou strukturu IT prostředků, ale mohou jednoduše zadat požadavky přes webové nebo aplikační rozhraní
 • Pružnost – Administrátoři mohou libovolně přidávat zdroje do privátního cloudu aby zvýšily jeho kapacity
 • Optimalizace – Využití základních zdrojů, je neustále optimalizováno bez vlivu na zkušenosti uživatele v oblasti privátního cloudu.

05_cloudmgmt

Požadavky na využití IT služby bude možné také zadávat pomocí samoobslužného portálu Service Manageru 2012. Service Manager 2012 bude nově propojen pomocí konektorů s aplikacemi Virtual Machine Manager 2012 a Orchestrator 2012. Přibude zde nová role „Release management“, kde se oba zmíněné produkty uplatní. V rámci Service Manager 2012 procesů bude možné řídit správu virtuálních strojů, k čemuž bude možné využít i Orchestrator 2012 skriptů (tzv. Runbooks). Ty se postarají jako o vytvoření uživatele a přidělení patřičných rolí v rámci privátního cloudu, tak o následné vytvoření a konfiguraci virtuálního stroje včetně IT služby (aplikace).

06_userroles

Service Management

V rámci privátního cloudu bude možné vytvořit a distribuovat uživatelům vícevrstvé IT služby. Podporované typy aplikací budou webové aplikace (nasazení pomocí Web deploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server Application Virtualization (Server App-V)) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications (DAC)). Server App-V jsou obdobou klientského App-V a jejich nasazení je více dynamické. Předem připravené aplikace budou přidělovány dynamicky na základě uživatelských požadavků a distribuovány v rámci virtuálních strojů privátního cloudu. Na základě požadavků na využití IT služeb (aplikací) se budou dynamicky vytvářet nebo vypínat virtuální stroje i host servery. Ano, bude možně dynamicky a plně automaticky vytvořit z holého železa nový host server, automaticky ho zařadit do skupiny privátního cloudu a následně na něm automaticky vytvořit virtuální stroj včetně IT služby (aplikace). Pro uživatele to bude znamenat pouze zadání požadavku na využívání IT služby, pro který má již oprávnění nebo mu jej někdo schválí v rámci automatizovaného procesu předávání požadavku.

07_servicemgmt

Pomocí nástroje Service Template Designer jste schopni vytvořit šablony struktur poskytovaných služeb a následně velmi jednoduše doplnit jednotlivé části struktury “virtuální“ aplikace. Jak jsem již zmínil, Virtual Machine Manager 2012 podporuje nasazení virtuálních aplikací pomocí nástroje Server Application Virtualization (Server App-V) Sequencer. Ten se skládá z rolí Server App-V Sequencer, Windows PowerShell cmdlets for Server App-V a Server App-V client. Dále je použit Microsoft Web Deployment tool a skripty, které jsou přidány v rámci konfigurace vrstvy počítače do virtuální aplikace. Pomocí těchto skriptů je následně během nasazení virtuální aplikace instalován Web Deployment tool a Server App-V client. Veškeré informace jsou uloženy do šablony virtuální služby a tu je možné exportovat do XML souboru pro snadnější zálohu, kopírování.

08_serverappv

Rozšiřitelnost

Jako ostatní produkty rodiny Microsoft System Center je i u Virtual Machine Manageru 2012 možné rozšířit je schopnosti. Kromě již zmíněného propojení na produkty Service Manager 2012 a Orchestrator 2012 bude možné využít i následující rozšíření.

Operations Manager 2012

Virtual Machine Manager 2012 lze podobně jako v předchozí verzi aplikačně propojit se System Center Operations Manager (Operations Manager) pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště. Operations Manager provádí komplexní dohled (včetně operačních systémů, aplikací a ICT služeb uvnitř virtuálních počítačů) a předává relevantní informace Virtual Machine Manager 2012, který může patřičně zareagovat a provést například přesun virtuálního počítače na jiný HOST server, který je ve správě Virtual Machine Manager 2012.

09_protipom

SC AppControler 2012 (Concero)

Dnes máme možnost využívat cloud služeb, které nám nabízí společnost Microsoft a jiní dodavatelé. Pokud si budeme chtít vytvořit vlastní cloud aplikaci, můžeme využít pro nasazení prostředí Microsoft Azure. V případě, že bychom upřednostnili umístění aplikace v rámci lokálního privátního cloudu, s možností využití zdrojů z cloudu veřejného (Azure) nebo hostovaného privátního cloudu, nabízí se otázka, jak zajistíme nasazení, správu a dohled takovéto aplikace napříč celým prostředím.

Pro tuto situaci je vyvíjen produkt System Center App Controller 2012 (App Controller 2012), který bude jako nadstavba Virtual Machine Manageru 2012 schopen zajistit celý tento proces. Produkt, který byl vyvíjen pod kódovým označením „Concero“, bude schopný z jednoho místa řídit nasazení a správu aplikací v prostředí se zdroji umístěnými v rámci privátního i veřejného cloudu.

10_scappcontroller

Závěr

V porovnání s předchozí verzí Virtual Machine Manageru udělal produktový tým společnosti Microsoft za poslední dva roky opravdu velký krok k ideálnímu nástroji pro správu virtualizovaného prostředí, s možností si velmi jednoduše vytvořit a spravovat svůj vlastní cloud. Jestli v předchozí verzi bylo něco těžkopádného, v současné verzi byly tyto nedostatky odstraněny a navíc bylo přidáno velké množství nových a v dnešní době žádaných vlastností. Navíc možnost propojit Virtual Machine Manager 2012 s dalším nástroji rodiny System Center 2012 dělá z těchto produktů jedinečné řešení pro správu nejen IT prostředí Microsoft Windows.

Odkazy

System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2012 – Release Candidate

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27252

Reklamy

Nová videa na téma virtualizace česky na TechNet Edge

Na stránkách Microsoft TechNet Edge byla zveřejněna instruktážní videa na téma virtualizace a její správa a to v českém jazyce. Během jara by zde měly na toto téma dorazit další kousky.

MS Virtualization

Využití SCVMM vNext aneb představení vize správy datových center

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

MS SCVMM

V dnešním článku se podíváme do nedaleké budoucnosti, kdy operativní správa virtualizační platformy ve firemním datovém centru neleží jen na bedrech IT pracovníků, ale většinu činností nám automatizují vlastní technologie. V době, kdy IT zdroje již nejsou v každé společnosti jen pod zámkem. Vítejte ve světě Microsoft System Center vNext.

Správa virtualizace od Microsoftu

Nejprve ale začneme malou rekapitulací. Společnosti Microsoft přišla před třemi lety na trh s Windows Server 2008 Hyper-V rolí, kterou nejprve představila jako samostatnou platformu pro virtualizaci, náhradu zastaralé technologie Microsoft Virtual Server 2005 a stala se konkurencí pro tehdy dominující platformu VMware. Již v té době existoval produkt System Center Virtual Machine Manager 2007 určený ke správě prostředí Microsoft Virtual Serveru 2005. S příchodem Hyper-V byl nahrazen verzí System Center Virtual Machine Manager 2008 umožňující nyní i správu Hyper-V prostředí, ale také platformy VMware 3.5. Novinkou byla i funkce Performance and Resource Optimization (PRO) nebo automatické umísťování virtuálních počítačů na host servery. Po dalším roce a půl byl dokončen Windows Server 2008 R2 a s ním i nová verze Hyper-V. Opět jsme měli k dispozici novou verzi System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM) nyní s označením R2. Novinkami zatím poslední verze SCVMM je např. podpora Live a Storage migrace, clustered shared volume (CSV), síťová optimalizace nebo maintenance mode.

Přechod ke CLOUDům

V té době společnost Microsoft dokončuje první veřejně dostupné CLOUD služby – Azure, BPOS (v nové verzi pojmenované Office 365) a vše se začíná točit kolem CLOUDů a jejich budoucnosti. S jejich nástupem se začínají přizpůsobovat i ostatní technologie tomuto trendu, System Center rodinu nevyjímaje. První vlaštovkou tímto směrem bylo uvedení rozšíření pro SCVMM – Self-Service Portal nyní ve verzi 2.0. Můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř vašeho datového centra. Self-Service Portal je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra.

Na co se můžeme těšit v SCVMM 2012

Na podzim 2010 byla na konferenci TechEd v Berlíně představena nová verze SCVMM 2012. Oproti stávající verzi SCVMM 2008 R2 dochází k zásadní změně v pohledu na virtualizaci. Co nás tedy čeká za novinky? SCVMM 2012 bude mít dvě hlavní role. Správu fyzických prostředků (Fabric Management) a správu služeb (Service Management).

Fabric Management

Předně bude přidána podpora pro základní správu Citrix XenServer 5.6 a ESX 4.1. V současné verzi je podpora pro Microsoft Hyper-V, VMware ESX 3.x a ESX 4.0 a Virtual Server 2005. Hyper-V remote deployment on bare-metal, což je podpora pro automatický deployment nového hardware jako host serveru. Nový server startuje do PXE PXE, stáhne WinPE image, stáhne VHD, připojí se do domény a instaluje Hyper-V roli.

Zdroje privátního cloudu budou moci být umístěny v několika různých datových centrech nebo pouze na jednom místě. Čím více, tím lépe samozřejmě, protože se zvyšuje dostupnost. Pro virtuální servery bude možné přiřadit virtuální nebo fyzické sítě a umožňují lépe oddělit produktivní a testovací síť. IP adresy budou pro virtuální stroje nabízeny z rozsahu definovaného v SCVMM 2012, což by mohlo částečně zkomplikovat používání DHCP serveru. MAC adresy jsou již v SCVMM 2012 umožní vytvořit soubor definic sítě, které mohou být roztříděny a pak vybrán např. při nasazení služeb. Tím se zjednoduší výběr pro koncové uživatele virtuálních strojů.

hostgroups logicalnetworks

SCVMM 2012 přidává podporu pro nový, hybridní model virtualizace. Můžete využít kombinace virtuálního hardwaru a aplikačních balíčků a díky tomu vytvářet a nasazovat služby privátních cloudů. Můžete vytvářet knihovny snímků, které přizpůsobíte pro konkrétní úkoly, které lze kombinovat s vhodnými aplikacemi. Díky využití technologií Hyper-V a Server App-V, bude možné spravovat různé servery z private cloud a zacházet s nimi jako se skupinami služeb běžících na virtuálních strojích, včetně výpočetních a paměťových zdrojů, které mohou být nasazovány dynamicky.

cloudoverview cloudresources

Service Management

Další novinkou bude možnost přímo v rozhraní SCVMM 2012 budovat a distribuovat služby v rámci privátního cloudu. Služby jsou kombinace virtuální infrastruktury a aplikací, které ztělesňují konkrétní obchodní potřeby, nebo nabízejí konkrétní prvky funkčnosti a pracují spolu. Podporované typy aplikací jsou webové aplikace (nasazení pomocí MSdeploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server App-V) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications nebo DAC). Také skripty mohou být nasazovat aplikace.

Tvorbu nové služby začnete vytvořením odpovídající šablonu služby a pomocí host serveru může být nasazena. Aplikační knihovny mohou zvládnout celý proces nasazení aplikace – od webových služeb, přes obchodní proces až k datům. Můžete dokonce vytvářet knihovny skriptů PowerShell. Oddělení služeb z virtuálního počítače je velmi důležité, protože je předpokladem pro posun od klasického typu virtualizace ke správě v rámci private cloud. Služby mohou být postaveny ze skupin šablon, například sdružující aplikačních serverů a databází. Můžete definovat, jak připojit šablony, přes které virtuální síťové karty, a jejímž prostřednictvím fyzické síťové infrastruktury. Jakmile jste připraveni k nasazení služeb, VMM 2012 umožňuje zobrazit schéma infrastruktury pro datová centra, která se chystáte použít.

servicedeploy servicedestination

Automatizace a správa

Dynamic Optimization, vyvažuje provozní zátěž v rámci Hyper-V node v clusteru na základě potřeby a dostupnosti zdrojů (výpočetní, paměťové a síťové). Je to automaticky na základě definovaných politik uživatele kontrolující frekvenci a agresivitu. To také může být použito ručně. Nyní již také nebude žádná závislost na System Center Operations Manager (SCOM). V současné době je SCVMM závislá na SCOM, který je oproti novému způsobu složitý na konfiguraci.

dynamicoptimisation serverlibrary

Enhanced Placement určuje pomocí kontrol, na kterém host serveru virtuální počítač poběží. Díky tomu se lépe pokrývá vytížení host serverů. Existuje více než 100 kontroly a validací pro doporučení umístění. Pravidla pro stanovení umístění mohou být administrátory konfigurovány.

Power Management funkce SCVMM vypne Hyper-V hostiteli době nízkého využití hardware. Bude používat dynamické optimalizace a využívat Live migraci pro vyvažování provozní zátěže bez výpadku. Správci budou moci vytvořit politiky, které budou mít kontrolu nad umístěním virtuálních počítačů a budou schopni naplánovat konsolidaci.

V rámci SCVMM 2012 bude možné delegovat správu. Správce akce mohou být také definovány pro třídy uživatelů, což vám umožní nastavit self-servis nasazení systému pro společné služby – např. některý tým restartovat své vlastní virtuální servery nebo umožnit projektovému týmu nastavit a spravovat své vlastní SharePoint servery ve farmě. Tyto typy uživatelů jsou k dispozici.

Fabric správa

  • VMM admin (full admin)
 • Storage admin
 • Network admin
  • Read only admin

Cloud správa

 • Cloud manager

Cloud – koncový uživatel

 • Self service user

userroles quotas

System Center Virtual Machine Manager 2012 je v současné době k dispozici jako součást uzavřeného testovacího programu (CTP). Finální verze by měla být k dispozici na konci roku 2011 s tím, že před dokončením bude k dispozici veřejná BETA verze.

Velká očekávání

System Center Virtual Machine Manager 2012 je jednoznačně zaměřen na práci s Private Cloud. To je významný posun ze strany společnosti Microsoft a znamená to, že společnost vidí Hyper-V jako základ podnikatelské infrastruktury. To by mohlo zásadním způsobem změnit vztah Microsoftu s výrobci serverů. Pokud plánujete v rámci infrastruktury Microsoft privátní cloud, je SCVMM 2012 nástrojem pro vás. Jeho na šablonách založený přístup k poskytování služeb by měl zjednodušit správu datových obrazů i nasazení, oddělit infrastrukturu a aplikace.

Dnes již je k dispozici veřejná BETA verze System Center Virtual Machine Manager 2012 na stránkách Microsoft Download. Stahujte a zkoušejte, ať jste připraveni.

BETA Evaluation (830 MB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=E0FBB298-8F02-47E7-88BE-0614BC44EE32&displaylang=en

BETA Evaluation VHD (5 GB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=76002803-4FE8-4573-A76D-6B2B11ADFE58&displaylang=en

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 je ke stažení

Dnes byla uvolněna RTM verze produktu Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1. Jedná o novou verzi nástroje pro správu virtualizační platformy MS Hyper-V, MS Virtual Server a VMware ESX server.

MS SCVMM

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 přináší zejména podporu pro nové funkce Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 – Dynamic Memory a RemoteFX.

  • Dynamic Memory: podpora dynamické paměti ve Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V umožňuje zákazníkům lépe využívat zdroje paměti Hyper-V host serveru. SCVMM 2008 R2 SP1 umožňuje správcům vytvářet a nasazovat virtuální stroje na Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V host serveru a zobrazí zprávu o využité paměti, kterou používají virtuální stroje v době, kde je povolena Dynamic Memory . Použití Dynamic Memory pro podporované VM umožňuje efektivnější využití paměti, s neměnným výkonem a vyšší poměrem konsolidace.

  • Microsoft RemoteFX: Windows Server 2008 R2 SP1 přináší novou sadu vylepšení pro koncového uživatele s Microsoft RemoteFX. SCVMM 2008 R2 SP1 správcům umožňuje vytvářet a nasazovat virtuální stroje s povoleným RemoteFX na podporovaných Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V host serverech. To umožňuje zobrazit bohatší prostředí, podobné lokálnímu desktopu, provozované přes síť.

  Zkušební verzi můžete stahovat ZDE: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc793138.aspx

Změny v licencování pro System Center Essentials 2010 a koncové ceny

Dnes tu mám jeden netechnický příspěvek, který ale zajisté zaujme. Na jarních přednáškách o System Center Essentials 2010 jsem zmiňoval změny v licencování a nyní jsou zde. Od začátku června je k dispozici plnohodnotná verze produktu System Center Essentials 2010 a v dnešním příspěvku přináším informace o licencování a orientačních cenách řešení. Hned na úvod připomenu, že se jedná o koncové ceny, které se budou měnit v závislosti na typu licenční smlouvy, kterou máte případně se společností Microsoft podepsánu.

Nejprve terminologie

Licenční model pro Microsoft System Center Essentials vyžaduje licenci pro management server a hlavně licence pro každé fyzické spravované zařízení (ML) na kterém chcete spravovat prostředí prostředí operačního systému případně zde instalované aplikační řešení. Jednotlivé licence System Center Essentials 2010 se dělí následovně: Číst celý příspěvek

WUG setkání ve Zlíně – System Center Essentials 2010

15. 6. 2010 jsem měl možnost na WUG setkání ve Zlíně představit řešení Microsoft System Center Essentials 2010. Účast byla slušná a rád bych za ni tímto způsobem ještě jednou poděkoval. Během přednášky jsem také slíbil zpřístupnění prezentace a zde (WUGCZ_2010-06-15_SCE2010_Essentials.pdf) je k dispozici. Na stejném místě naleznete i další mé prezentace, nejen z WUG setkání.

Také bych rád připomněl možnost zodpovězení dalších dotazů, na které se během WUG setkání nedostalo. Kontakt na mne je prepa@digi-trade.cz.

WUG setkání v Brně – Data Protection Manager 2007 a Forefront Endpoint Protection 2010

Tento týden jsem měl WUG přednášku v Brně na téma ochrany počítačů pomocí Forefront Client Security a System Center Data Protection Manager 2010. Jak jsem slíbil, nahrál jsem na svůj blog přednášku z tohoto setkání – ZDE.

Kromě výše uvedených produktů jsem také zmínil novou verzi klientské verze Forefront Endpoint Protection 2010, která by měla být dostupná v druhé polovině tohoto roku. Hlavní změnou bude využití System Center Configuration Manager 2007 jako základu celého řešení. Dnes jsem objevil video z TechEd 2010, v kterém je ukázána integrace Forefront do ConfigMgr 2007.

http://www.myITforum.com/absolutevc/?v=1827

Dále přiložím odkazy z prezentace, pomocí kterých se můžete přihlásit na dva webcasty Forefront Endpoint Protection 2010 tento a příští měsíc.

Forefront Endpoint Protection 2010 and System Center Configuration Manager (Level 200) June 24, 2010 – 10:00 AM https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032452085&Culture=en-US

Forefront Endpoint Protection 2010: Features and Protection Technologies (Level 300) July 29, 2010 – 10:00 AM https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032452089&Culture=en-US