System Center Essentials 2010 Resource Kit

Resource Kit obsahuje sadu nástrojů, které vám pomohou s nasazením a podporou System Center Essentials 2010. Pokud je Resource Kit nainstalován na Essentials 2010 Management Serveru, jsou nainstalovány všechny nástroje. Pokud instalujete Resource Kit na jakémkoli jiném počítači, včetně Essentials 2007 SP1 Management Serveru, bude nainstalován pouze Essentials Server Cleanup Tool a Published Software Certificate Update Tool.

Součástí Essentials 2010 Resource kitu jsou následující nástroje, které po instalaci naleznete v adresáři “%programfiles%\System Center Essentials Resource Kit”.

Reklamy