DIGI TRADE se mění na COMPAREX

Společnost DIGI TRADE, s.r.o., součást globální IT skupiny COMPAREX Group, bude na českém trhu od ledna 2012 vystupovat pod značkou COMPAREX.

Tento krok navazuje na rozhodnutí skupiny COMPAREX Group používat celosvětově tuto jedinou značku. Je to zároveň první krok k připravovanému brzkému spojení firem DIGI TRADE, s.r.o. a COMPAREX CZ, s.r.o., které doposud na lokálním trhu vystupovaly samostatně. Zákazníci tak kromě stávajících profesionálních služeb mohou lépe využít celé portfolio skupiny, neboť tímto spojením pod názvem COMPAREX CZ, s.r.o. vznikne v České republice IT dodavatel s celosvětovou více než třicetiletou tradicí, špičkovou profesionalitou a výjimečnou šíří služeb poskytovaných pod jednou značkou a pod jednou střechou.

DIGI-TRASE_COMPAREX_web

English version

DIGI TRADE becomes COMPAREX
DIGI TRADE, s.r.o., the member of the international IT group COMPAREX Group will operate in Czech Republic under the global COMPAREX brand as of 1.1.2012. This step follows the decision of the COMPAREX Group to focus solely on the COMPAREX brand. This is also a first step in the prepared soon merge of DIGI TRADE, s.r.o. and COMPAREX CZ, s.r.o. companies, which operated standalone on the local market so far. On top of current professional services, the customers will gain better access to the whole group portfolio as they will be under the name of COMPAREX CZ, s.r.o. in Czech Republic equipped with a strong IT partner with more than thirty years of experience, top professionalism, and end-to-end range of products and services under one brand and from a single source.

Reklamy

Využití produktů Microsoft System Center pro Cross-Cloud Management

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

Společnost Microsoft si před několika lety uvědomila, že zajistit celkovou dostupnost IT služeb vyžaduje širší záběr a začala vytvářet řešení zaměřené na správu celého životního cyklu IT technologií, s využitím obecných pravidel, doporučení a postupů popsaných v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tím byl položen základní kámen rodiny produktů Microsoft System Center, do kterých byly integrovány nativní nástroje pro správu fyzických i virtuálních IT prostředí a celý ekosystém byl otevřen pro partnery, kteří mohou sami rozšiřovat základní funkcionalitu produktů Microsoft System Center. Hlavním cílem bylo a je za pomoci těchto nástrojů vytvořit v rámci organizace dynamické IT, které pružně reaguje na podněty uživatelů nebo zákazníků.

image_3

Správa privátního cloudu

Privátní (Hyper-V) cloud si můžeme představit jako virtualizované prostředí, které má vysoce automatizované procesy správy. Pro správu privátního (Hyper-V) cloudu jsou k dispozici nástroje rodiny Microsoft System Center, které pokrývají jednotlivé části životního cyklu IT.

Jako základní prvek centrální správy virtualizační platformy se nabízí System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), nyní ve verzi 2008 R2. Jedná se o řešení pro správu fyzického i virtuálního IT prostředí platformy Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server a VMware ESX, konsolidaci stávajících méně využívaných serverů pomocí P2V/V2V konverze a velmi rychlé a pohodlné vytváření nových virtuálních strojů. SCVMM lze aplikačně propojit se SCOM pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště.

Nadstavba SCVMM – Self-Service portál je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat procesy při poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra. Součástí Self-Service portálu jsou předdefinované procesy a skripty, a můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř datového centra. SCVMM Self-Service portál je k dispozici ve verzi 2.0 a ve stádiu beta testu je verze 2.0 service pack 1, která především zohledňuje novinky ve Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1. SCVMM Self-Service portál lze považovat za základ privátního cloudu a je možné ho upravit dle specifických požadavků nebo jej zapracovat do vlastního portálového řešení.

System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM) je řešení proaktivního dohledu fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft Windows, vybraných operačních systémech UNIX/LINUX a SNMP zařízení. Pomocí SCOM lze díky definicím v management balíčku monitorovat dostupnost IT služby jako celku, se všemi vazbami na další služby a technologie, případně reagovat na vzniklé události pomocí předem definovaných úloh. Součástí SCOM je možnost auditování bezpečnostních logů. Díky zabudované znalostní bázi je řešení chybových stavů monitorovaných objektů mnohem snazší. SCOM umožňuje sbírat a vyhodnocovat informace z bezpečnostních logů systémů Windows i UNIX/LINUX. K dispozici jsou výstupy pomocí offline reportů, online konzole nebo různých dashoardů. Pro SCOM existuje mnoho partnerských rozšíření ve formě management balíčků i samostatných produktů.

SystemCenter2011

System Center Configuration Manager 2007 R2 (SCCM), řešení pro správu fyzických i virtuálních serverů, klientských počítačů i mobilních zařízení. SCCM umožňuje nasazovat, aktualizovat a spravovat systémy i aplikace na fyzickém i virtuálním hardware, inventarizovat a vyhodnocovat stav hardware i software na platformě Microsoft Windows. Samozřejmostí možnost rozšíření o doplňky partnerských společností.

Dlouhá léta byl jediným nástrojem pro zálohování společnosti Microsoft NT backup. Po přechodu na Windows Backup, nový zálohovací nástroj operačních systémů Windows Server 2008, Windows Vista/7, je potřeba zajistit ochranu systémů a dat. Pokud ji chcete řešit centrálně, má společnost Microsoft produkt System Center Data Protection Manager 2010 (SCDPM), který je na toto připraven. Díky využití Volume Shadow Copy (VSS) providerů lze pomocí SCDPM řešit ochranu operačních systémů a souborových systémů na serverech i klientech, ale také zajistit komplexní ochranu aplikačních serverů SQL, Exchange, SharePoint nebo virtualizační platformy Hyper-V. Je zde možnost zálohovat celé virtuální počítače v rámci platformy Hyper-V, operační systémy virtuálních počítačů nebo jednotlivé serverové aplikační role, vše na základě předdefinovaných scénářů. Největší předností SCDPM je ale rychlost zálohování a případné obnovy, díky zálohování pouze změněných diskových bloků místo celých souborů a využití zálohovacího modelu disk-to-disk (D2D) pro krátkodobou ochranu dat. Možnost zálohování na páskové mechaniky nebo do prostředí veřejného cloudu samozřejmě nechybí.

Čtyři výše zmíněné produkty sami o sobě zajišťují v kondici IT prostředí, ale největší předností řešení Microsoft System Center je integrace. System Center Service Manager 2010 (SCSM) je právě ten produkt, který dokáže integrovat vstupy z dalších systémů (primárně System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager, Active Directory), začlenit je do své CMDB a pomocí konfigurovatelných vnitřních procesů automatizovat lidské činnosti IT oddělení. Jedná se o řešení zahrnující správu incidentů, problem, change a asset managementu. Uživatelé mohou přistupovat přes samoobslužný portál, kde mohou zadávat, sledovat a zpracovávat požadavky nebo vyhledávat informace ve znalostní bázi. Pro SCSM existují rozšíření, mezi které patří IT Asset Management Management Pack společnosti Provance nebo SLA Management Pack společnosti Cased Dimensions.

Chceme-li využít možnost integrace Microsoft System Center produktů opravdu naplno, musíme začít uvažovat o tom, jak donutit jednotlivé systémy procesně komunikovat. Ideálně všechny mezi všemi a nejlépe i s dalšími z jejich okolí. Pro vytváření procesních vazeb mezi IT službami slouží nástroj System Center Opalis (Opalis), který je letošní novinkou ve skupině System Center. Opalis umožňuje vytvořit funkční procesní modely IT infrastruktury a propojit tak různé systémy, přičemž pracuje nejen s produkty Microsoft System Center, ale také se systémy jiných výrobců (např. VMware vSphere, BMC Remedy, CA Service Desk, HP OpenView nebo IBM Tivoli).

Pokud budeme naplno využívat možností výše zmíněných produktů pro správu virtuálních serverů, může se naše vysoce virtualizované IT změnit na privátní cloud, poskytující služby zbytku firmy. Velcí výrobci hardware jako jsou DELL nebo HP reagují na požadavky tvorby vlastních privátních cloudů a nabízejí hardware od startovacích sestav až po komplexní, vysoce škálovatelné řešení.

Veřejný cloud – hostovaný

V rámci hostovaného veřejného Hyper-V cloudu mají zprostředkovatelé služeb k dispozici nejen kompletní balík produktů rodiny System Center, ale z důvodu komplexnějšího nasazení také další pomůcku – Dynamic Data Center Toolkit pro poskytovatele služeb. Toolkit obsahuje pokyny, které pomohou vytvořit odpovídající dohody o úrovni služeb (SLA) a tvorbu portálů, které mohou zákazníci využít pro poskytování zdrojů a služeb, řídit a kontrolovat jejich infrastrukturu. Také jsou k dispozici vzorové kódy a ukázky pro nasazení. Velcí výrobci hardware nabízejí v rámci programu Hyper-V Cloud Fast Track referenční sestavy s předem konfigurovaným prostředím Hyper-V cloud.

Veřejný cloud – Microsoft

V rámci služeb veřejného cloudu nejsou produkty rodiny System Center přímo zastoupeny, ale i zde společnost Microsoft nabízí nástroje pro správu IT prostředí. Prvním zástupcem je produkt Microsoft Wintune, původně představený na konferenci Microsoft Management Summit 2009 pod názvem System Center Online Desktop Manager. Wintune je určený pro správu koncových stanic. Umožňuje za měsíční poplatek správu klientských PC a zajistit částečně to, co mohou mít na starosti jiné systémy instalované přímo v prostředí zákazníka. Je možné zajistit jednotné prostředí PC z pohledu služeb a aktualizací, ochranu PC pomocí konfigurace zabezpečení a správy antivirového řešení, proaktivní dohled systémů a pomoc s řešením nebo inventarizaci klientských PC. V ceně licence je možnost instalace na koncový počítač operační systém Windows 7 Enterprise.

Služba je provozována způsobem „Software as a Service – SaaS“. Ideální možnost využití této služby bude u organizací, které se buď dynamicky mění, nebo nechtějí investovat prostředky do výše popisovaných řešení v rámci svého IT prostředí. Hlavní rozdíl mezi Wintune a produkty System Center, je ve způsobu monitorování klientského počítače. Wintune je nástroj pro offline použití, bez nutnosti připojení k síti během své činnosti. Následně po připojení do sítě nebo k internetu odešle informace o stavu klientského počítače.

Poznámka: Podíváme-li se na veřejný cloud z druhé strany, pro SCOM 2007 R2 je dnes k dispozici management pack (zatím Release Candidate verze) pro dohled dostupnosti a výkonu aplikací běžících na Windows Azure. A další management packy jsou očekávány se SCOM vNext.

Co nás nejspíše čeká a nemine do konce roku?

Pokud se podíváme do blízké budoucnosti, je na obzoru hned několik novinek pro správu IT v rámci cloud prostředí, ale především nové s verze produktů System Center. Zásadním nástrojem pro správu privátního cloudu bude System Center Virtual Machine Manager vNext (SCVMM vNext).

SCVMM vNext bude zaměřena nejen na práci s fyzickými zdroji v rámci datového centra, ale také bude mít na starosti správu privátního cloudu. Díky integraci Self-Service portálu bude možné pomocí SCVMM vNext v rámci prostředí privátního cloudu následně vytvářet, nasadit a spravovat IT služby. Tyto služby budou distribuované jako Server App-V balíčky. Bude vylepšena správa fyzických zdrojů cloudu a pomocí dynamického přidělování (optimalizace) těchto zdrojů bude možné pokrýt dočasně zvýšené požadavky na výkon jednotlivých IT služeb.

Ostatní produkty rodiny System Center nezůstanou pozadu a také budou mít vylepšenou podporu pro virtualizované nebo cloud prostředí. Velkým plusem bude integrace technologie Opalis do System Center produktů.

DC mgmt

System Center Advisor (codename ATLANTA)

http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/Advisor.aspx

System Center Advisor (dříve nazývaný Microsoftem kódovým jménem Atlanta) je služba cloudu, která umožňuje odborníkům v oblasti IT sledovat prostředí serverů a aktivně předcházet problémům. Služba, původně určená pouze pro dohled SQL serveru, však s postupným vývojem pravděpodobně rozšíří vlastnosti o možnost monitorovat další IT technologie jako jsou Windows Server OS, Active Directory nebo Hyper-V. Podobně jako u Wintune by ale mělo jít pouze o offline dohled výše uvedených technologií.

System Center Concero

http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2011/03/25/announcing-system-center-project-codename-concero.aspx

Další z připravovaných management nástrojů s označením „System Center Concero“ v sobě slučuje správu služeb běžících na lokálním Hyper-V serveru pod správou System Center Virtual Machine Manager vNext a služeb běžících ve veřejném cloudu v rámci Windows Azure nebo v rámci lokální Windows Azure Appliance. Pomocí Self-Service portálu vytvořeného v Silverlightu, bude možné nasadit a spravovat IT služby v rámci obou platforem současně.

Závěr

Virtualizace bez automatizace je jen omezené pracovní prostředí, ale při použití vhodných nástrojů se nám technologie mění pod rukama. System Center je pro Hyper-V tím správným řešením, které změní naše vnímání virtualizační platformy a změní ji na velmi výkonný a spolehlivý prostředek k uspokojení potřeb firmy nebo zákazníků, privátní cloud. Také služby cloudu určené pro dohled a správu IT prostředí si zajisté najdou své zákazníky. Vše ukáže čas.

Nová videa na téma virtualizace česky na TechNet Edge

Na stránkách Microsoft TechNet Edge byla zveřejněna instruktážní videa na téma virtualizace a její správa a to v českém jazyce. Během jara by zde měly na toto téma dorazit další kousky.

MS Virtualization

Využití System Center Opalisu pro automatizaci procesů, cesta k využití Public Cloudu

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

OpalisLogo

Jako specialista na IT management systémy se u zákazníků velmi často setkávám s velmi různorodými technologiemi od mnoha výrobců, které mají na starosti jednotlivé části IT prostředí. Každá taková technologie dělá velmi dobře to, pro co byla primárně vytvořena, ale většinou má velké problémy přenést svoje výstupy ke zpracování do jiné technologie.

V ideálním případě totiž správci IT vyžadují, aby na dokončení jedné operace (jednoho procesu) s technologií A, navazovala druhá operace s technologií B, na ní třetí, atd. Převedeme-li proces do konkrétních technologií, můžeme si představit zjištění hardware na fyzickém serveru, zjištění dostupnosti hardware na virtuálních host serverech, vytvoření zálohy fyzického serveru, P2V migraci, instalaci management agentů, ověření dostupnosti služeb na virtuálním serveru. Vše samozřejmě plně automatizováno.

Správci IT mohou nyní řešit tyto procesní záležitosti pomocí skriptů, což může velmi zkomplikovat délku vytváření celého procesu a samozřejmě i jeho celkovou spolehlivost. A přiznejme si, ne každý vládne skriptům nebo programovacím jazykům. K nahrazení přesně takovýchto aktivit slouží nástroj System Center Opalis, který společnost Microsoft získala díky akvizici kanadské společnosti Opalis Software na konci roku 2009.

Co je Opalis?

System Center Opalis (dále jen Opalis) je automatizační platforma pro orchestraci a integraci IT nástrojů snižující náklady na operace datových center, při současném zvyšování spolehlivosti IT procesů. To umožňuje IT organizacím automatizovat to nejlepší z praxe, které můžeme nalézt v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Toho je dosaženo prostřednictvím workflow procesů, které koordinují System Center a dalších management nástroje v rámci celého životního cyklu IT proces ů. Prostřednictvím workflow designer, Opalis automaticky sdílí data a iniciuje úkoly v produktech rodiny Microsoft System Center, Active Directory a nástrojích 3. stran. Pokud porovnáme Opalis a Service Manager, zjistíme že Opalis workflow automatizuje úkoly IT infrastruktury, zatímco System Center Service Manager poskytuje automatizaci pracovních postupů lidského workflow.

Opalis - Solutions Architecture

Obrázek 1 – Propojení IT technologií pomocí Opalis

Součástí Opalis jsou předem připravené workflow a automatizační zkušenosti pro správu datových center, jako jsou správa životního cyklu virtuálních strojů, správa incidentů nebo konfigurační správa. Díky Opalisu můžeme vytvářet a spouštět workflow v management nástrojích pro správu datových center, včetně řetězení těchto úloh, bez ohledu na výrobce IT technologie, infrastruktury nebo systému (BMC, CA, IBM, HP, Microsoft nebo Symantec).

Základní komponenty Opalis

Od podzimu 2010 je dostupná verze Opalis 6.3, která přináší především podporu operačních systémů Windows Server 2008 R2 a SQL Serveru 2008 pro implementaci a také nové integrační balíčky pro aktuální verze produktů rodiny Microsoft System Center.

V následující části si popíšeme základní komponenty Opalis

Opalis Integration Server

V rámci Opalis Integration Serveru jsou obsaženy následující komponenty:

 • Management Server – Jedná se o hlavní serverovou roli Opalis, kde provádíme centrální správu pro klienty, Action servery, Policies, Policy Testing Console a dohled vlastní funkčnosti. V rámci management serveru provádíme nasazení integračních balíčků (Integration Packs) na Action servery a klienty, nasazení Policies na Action servery.
 • Datastore – je SQL Server databáze, kde jsou uloženy konfigurační informace, politiky a logy.
 • Action Server – na Action serveru běží politiky. Action server komunikuje s Datastore.
 • Client – Nástroj používaný designery pro vytváření, úpravy a nasazení politik.
 • Operator Console – Operátorská konzole umožňuje vidět stav běžících politik, provádět jejich spouštění a zastavování.
 • Policy Testing Console – Nástroj používaný designery pro testování nově vytvořených politik bez jejich přímého nasazení.

Foundation objects

Součástí Foundation Object Libary je po instalaci Opalis Integration Serveru 6.3 přibližně 97 objektů pro základní tvorbu workflow (Email, File Management, Legacy, Monitoring, Notification, Scheduling, System, Text File Management, Utilities, Workflow Control). Všechny tyto objekty mohou být použity pro manipulaci s daty, monitoring, konfiguraci dat nebo získávání informací v rámci práce s workflow.

Z důvodu zpětné kompatibility existují Legacy objekty, které jsou také instalovány, ale nejsou primárně k dispozici pro tvorbu procesů. Mezi Legacy objekty patří:

Connect / Disconnect Dial-up, Copy File, Create Folder, Delete File, Delete Folder, Filter Email, Filter Exchange Email, Get Dial-Up Status, Get File Status, Manage Text File, Monitor Event Log Capacity, Monitor File, Monitor Folder, Monitor Performance, Move File, Process Email, Process Exchange Email, Read Email, Read Exchange Email, Rename File, Send Pop-up, Wait


Integrační balíky

Podobně jako u jiných System Center produktů i Opalis lze rozšiřovat pomocí samostatně instalovaných balíčků. V případě Opalisu se nazývají Integration Packs (dále jen IP). Tyto integrační balíčky v sobě zahrnují základní operace s danou technologií, pro kterou jsou vytvořeny.

Do verze Opalis 6.2.2 existovaly integrační balíčky od společnosti Microsoft pro:

 • BladeLogic Operations Manage
 • BMC Atrium CMDB
 • BMC Event Manager
 • BMC Patrol
 • BMC Remedy AR System
 • CA Autosys
 • CA eHealth
 • CA Spectrum
 • CA Unicenter NSM
 • CA Unicenter Service Desk
 • EMC Smarts InCharge
 • File Transfer Protocol
 • HP Asset Manager
 • HP iLO and OA
 • HP Network Node Manager
 • HP OpenView Operations ( HPUX/ Solaris/ Windows)
 • HP OpenView Service Desk
 • HP Service Manager
 • IBM Tivoli Enterprise Console
 • IBM Tivoli Netcool Omnibus
 • IBM Tivoli Storage Manager
 • MS Active Directory
 • MS Systems Management Server
 • Veritas NetBackup
 • VMware vSphere

V současné verzi Opalis 6.3 jsou již k dispozici také integrační balíčky pro produkty Microsoft System Center s následujícími možnostmi:

Operations Manager IP

 • Create Alert
 • Get Alert
 • Get Monitor
 • Monitor Alert
 • Monitor State
 • Start Maintenance Mode
 • Stop Maintenance Mode
 • Update Alert

Data Protection Manager IP

 • Create Recovery Point
 • Get Data Source
 • Get DPM Server Capacity
 • Get Recovery Point
 • Protect Data Source
 • Recover SharePoint
 • Recover SQL
 • Recover VM

Configuration Manager IP

 • Add Computer To Collection
 • Advertise Task Sequence
 • Create Advertisement
 • Create Collection
 • Delete Collection
 • Deploy Software Update
 • Get Advertisement Status
 • Get Collection Member
 • Get Software Update Compliance
 • Refresh Client

Service Manager IP

 • Create Change With Template
 • Create Object
 • Create Incident With Template
 • Create Related Object
 • Create Relationship
 • Delete Relationship
 • Get Activity
 • Get Object
 • Get Relationship
 • Monitor Object
 • Update Activity
 • Update Attachment
 • Update Object

Virtual Machine Manager IP

 • Create Checkpoint
 • Create Disk From VHD
 • Create Network Adapter
 • Create New Disk
 • Create VM from Template
 • Create VM from VHD
 • Create VM from VM
 • Get Checkpoint
 • Get Disk
 • Get Network Adapter
 • Get VM
 • Manage Checkpoint
 • Move VM
 • Remove VM
 • Repair VM
 • Resume VM
 • Shut Down VM
 • Start VM
 • Stop VM
 • Pause VM
 • Update Disk
 • Update Network Adapter
 • Update VM

Opalis

Obrázek 2 – Architektura Opalis

Pokud by Vám integrační balíčky dostupné v rámci instalace Opalis nestačily, můžete si stáhnout ze stránek projektu Opalis.Codeplex.com další nebo si vytvořit vlastní pomocí Quick Integration Kitu (QIK).

Pracovní prostředí Opalis

Práce s Opalisem je velmi intuitivní. Prostředí pro správu je vytvořeno v MMC konzoly a velmi se podobá dalším produktům rodiny System Center. V levém sloupci vidíme seznam workflow, v hlavním okně vytváříme a měníme nastavení workflow a v pravém sloupci vybíráme workflow objekty z integračních balíčků a základního seznamu.

Opalis 3

Obrázek 3 – Opalis Integration Server

Jednoduchým přetažením objektu do hlavního okna a následnou konfigurací parametrů objektu můžeme vytvořit i velmi složité procesy, které můžeme automatizovat a následně spouštět v pravidelných intervalech nebo na základě další akce. Na začátku článku jsem zmínil možný scénář automatizace migrace fyzického serveru do virtuálního prostředí. Na následujícím obrázku můžeme vidět workflow automatického procesu, který může provádět tuto činnost.

Opalis4

Obrázek 4 – Opalis workflow

Opalis vs. Cloud

V dnešní době je slovo „CLOUD“ velmi hojně využíváno. V pojetí společnosti Microsoft zde máme „Hyper-V Private Cloud“ a „Hyper-V Public Cloud“. V rámci private cloud mohou být služby doručovány v modelu Infrastructure as a Ser­vice (IaaS) nebo Platform as a Service (PaaS). Oba běží na platformě Windows Server 2008 R2 s Hyper-V, pro ověřování využívají služby Active Directory, pro správu jsou využívány produkty rodiny System Center a pro vlastní poskytování zdrojů slouží System Center Virtual Machine Manager s rozšířením Self-Service Portal 2.0. V čem je tedy hlavní rozdíl? Private cloud je implementace služeb cloudu na interních zdrojích, patřících konkrétní společnosti.

V rámci současné verzi Opalisu jsou k dispozici integrační balíčky pro stávající verze nástrojů System Center a platformy Hyper-V a díky tomu je možné automatizovat procesy uvnitř Hyper-V cloudu. Na konci roku 2011 bychom se měli dočkat nejen nových verzí System Center produktů Virtual Machine Manager vNext, Configuration Manager vNext, Operations Manager vNext, Service Manager vNext, ale také nové (již plně integrované) verze produktu System Center Opalis vNext, včetně aktualizovaných integračních balíčků. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by ve všech zmíněných vNext verzích nebyla plánována přímá podpora a integrace zdrojů public cloudu do vašeho interního IT nebo private cloudu.

Závěr

Opalis je, jak jsme si popsali v předchozích odstavcích, ideální kandidát na řešení pro automatizaci procesů spojených s cloudy. Díky své vynikající rozšiřitelnosti pomocí integračních balíčků jsme schopni pokrýt jednotlivé oblasti správy cloudu a propojit je v „jeden“ velký automatizovaný proces.

Zajímavé odkazy: