Dostupné publikace k produktům System Center

Když chce IT oddělení firmy nasadit nový systém/aplikaci začne dříve nebo později pátrat po možnostech jak zaškolit pracovníky zodpovědné za chod systému, případně operátory s ním pracující. Pokud v rámci implementace je dodavatelem zajištěno i zaškolení pracovníků, většinou se jedná jen o základní seznámení se s produktem a jeho funkcemi. Pokud však má někdo potřebu poznat řešení do hloubky, musí hledat další řešení.

Jedna z možností je zavítat do školícího střediska pro IT odborníky. Jenže nabídka kurzů nemusí vždy odpovídat potřebám firmy. Další možností je školení vytvořené přímo na míru IT oddělení. Toto řešení může být někdy nákladné, zvláště když počet IT specialistů ve firmě je malý. V tomto případě by mohla místo školitele zastoupit dobře napsaná kniha.

Dal jsem si tu práci a začal jsem hledat dostupnou a použitelnou dokumentaci (knihy) k produktům System Center. Zaměřil jsem se nejprve na český trh, avšak brzy jsem zjistil, že v českém jazyce nemohu najít žádnou knihu na toto téma.

Svůj pohled jsem tudíž zaměřil za naše hranice a pomocí internetu jsem začal hledat dostupné publikace v anglickém jazyce. Našel jsem následující:

MOM 2005

 • Essential Microsoft Operations Manager
  • by Chris Fox (O’Reilly Media, Inc.)

SCOM 2007, SCE 2007

 • Mastering System Center Operations Manager 2007
  • by Brad Price, John Paul Mueller, Scott Fenstermacher (Sybex)
 • System Center Operations Manager 2007 Unleashed
  • by Kerrie Meyler, Cameron Fuller, John Joyner, Andy Dominey (Sams)

SCCM 2007

 • Mastering System Center Configuration Manager 2007
  • by Chris Mosby, Christopher W. Urban (Sybex)
 • Microsoft® System Center Configuration Manager 2007 Administrator’s Companion
  • by Steven D. Kaczmarek, Microsoft System Center Team (Microsoft Press)

SCDPM

 • Mastering System Center Data Protection Manager 2007
  • by Devin L. Ganger, Ryan Femling (Sybex)

No, vzhledem k tomu jak se Microsoft snaží prosadit své nástroje na komplexní management IT infrastruktury je odborné literatury žalostně málo. Možná jsem nenalezl všechnu, ale tato oblast je podle mého názoru málo podporovaná. Podobné je to s MOC kurzy. Existují pouze základní kurzy pro seznámení se s produktem.

Ale kdo ví, třeba se mýlím a literatura nám začne rychle přibývat.

Reklamy