Podpora pro Windows Server 2008 R2 a Windows 7 v SCOM 2007 R2/SP1, SCE 2007 SP1 a podpora WSUS 3.0 SP2 nebo SQL Server 2008 v SCE 2007 SP1

V rámci řešení KB974722 byla popsána podpora operačních systémů Windows Server 2008 R2 a Windows 7 v dohledových systémech System Center Operations Manager 2007 SP1 a System Center Operations Manager 2007 R2. V tomto dokumentu byly popsány nejen scénáře nasazení SCOM 2007 rolí na nových operačních systémech, ale i případné vzniklé problémy a jejich řešení.

V tabulce naleznete jednotlivé scénáře nasazení pro jednotlivé operační systémy:

Operating system Operations Manager server roles Operations Manager agent Operations Manager Operations Console
Windows Server 2008 R2 Yes Yes Yes
Windows 7 No Yes Yes

Pro dohled Windows 7 je vyžadován nový management pack Windows Client 2000/XP/Vista/Windows 7 Operating System. Také je zde nový management pack pro Windows Server Operating System 6.0.6667.0, který podporuje operační systémy Windows Server 2008 R2. Stáhnout ho můžete například z System Center Operations Manager 2007 Catalog nebo přímo v uživatelském rozhraní Operations Manager 2007 R2.

Poznámka: Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7 nelze monitorovat pomocí Microsoft Operations Manager 2005.

Podpora System Center Essentials 2007 SP1 pro Windows Server 2008 R2 a Windows 7

Podpora v rámci nových operačních systémů byla popsána i pro System Center Essentials 2007 SP1.

V tabulce naleznete jednotlivé scénáře nasazení System Center Essentials 2007 SP1 pro jednotlivé operační systémy:

Operating system Support installing the System Center Essentials 2007 SP1 management server? Support installing the System Center Essentials 2007 SP1 agent (to manage the computer)?

Support installing the System Center Essentials 2007 SP1 remote console?

Windows Server 2008 R2 No Yes Yes
Windows 7 No Yes Yes

System Center Essentials 2007 SP1 podporuje dohled a správu operačních systémů Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, ale je potřeba dodržet několik podmínek.

 1. Je nutné aktualizovat WSUS 3.0 na verzi Service Pack 2 v rámci System Center Essentials 2007 SP1. Další informace naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/972455.
 2. Pro dohled Windows 7 je vyžadován nový management pack Windows Client 2000/XP/Vista/Windows 7 Operating System.
 3. Pro dohled Windows Server 2008 R2 je vyžadován nový management pack Windows Server Operating System.

Podpora System Center Essentials 2007 SP1 pro WSUS 3.0 SP2/SQL Server 2008

Podpora Essentials 2007 SP1 pro WSUS 3.0 SP2

System Center Essentials 2007 SP1 podporuje aktualizaci WSUS 3.0 SP1 na verzi WSUS 3.0 SP2. Co nás může napadnout za otázky při plánování a aktualizaci?

Otázky a odpovědi:

Dotaz: Mám instalovaný Essentials 2007 SP1 na Windows Serveru 2003. Mohu aktualizovat WSUS 3.0 SP1 na WSUS 3.0 SP2?

 • ANO. Aktualizace na WSUS 3.0 SP2 je možná, pokud je Essentials 2007 SP1 instalovaný na Windows Server 2003 (32-bit nebo 64-bit).

Dotaz: Mám instalovaný Essentials 2007 SP1 na Windows Serveru 2008. Mohu aktualizovat WSUS 3.0 SP1 na WSUS 3.0 SP2?

 • ANO. Aktualizace na WSUS 3.0 SP2 je možná, pokud je Essentials 2007 SP1 instalovaný na Windows Server 2008 (32-bit nebo 64-bit).

Dotaz: Mám instalovaný Essentials 2007 SP1 na Windows Serveru 2003 s SQL Serverem 2005 Express Edition. Mohu aktualizovat WSUS 3.0 SP1 na WSUS 3.0 SP2?

 • ANO. Essentials 2007 SP1 podporuje aktualizaci WSUS 3.0 SP1 na WSUS 3.0 SP2 s SQL Serverem 2005 Express Edition nebo SQL Serverem 2005 Standard Edition. Aktualizace je také podporována bez ohledu na umístění databáze (Essentials Server nebo vzdálená instalace).

Dotaz: Mohu instalovat Essentials 2007 SP1 na systém, kde je již nainstalován WSUS 3.0 SP2?

 • Produktový tým Essentials stále toto řešení testuje a bude vás po dokončení testů informovat na svých stránkách

Essentials 2007 SP1 Support pro SQL Server 2008

Dotaz: Podporuje Essentials 2007 SP1 databázové řešení SQL Server 2008?

 • NE. Essentials 2007 SP1 nepodporuje instalaci na SQL Server 2008. Podpora instalace s SQL Serverem 2008 bude součástí nové verze Essentials 2010.
Reklamy

Důležité!!! – Kumulativní balík oprav pro Operations Manager 2007 Service Pack 1

A je to tady. Po nejistých informacích z důvěrných zdrojů společnost Microsoft konečně na konci minulého týdne uvolnila kumulativní balík oprav pro System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1. Nejedná se ani o další service pack, ani tato oprava nepřidá novou funkcionalitu ze SCOM 2007 R2. Jedná se opravdu o jeden soubor, který v sobě zahrnuje přibližně 50 nejdůležitějších oprav z Knowledge Base a hotfixů, vydaných po uvolnění SCOM 2007 SP1 v únoru 2008. Mezi dnes nejdůležitější opravy dozajista patří podpora operačních systémů Windows 7, Windows Server 2008 R2 a SQL Server 2008. Update Rollup mění verze knihoven SCOM 2007, přidá aktualizace pro instalaci agenta, přidá nové systémové (SCOM 2007) management packy. A mnohem více…

 

Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1. (KB971541)

Základní informace

Update Rollup je potřeba instalovat na všechny následující Operations Manager role:

 • Root Management Server, Management Server, Gateway Server
 • Operations Console
 • Operations Management Web Console Server
 • Agent
 • Audit Collection Server (ACS Server)
 • Reporting Server

Součástí Update Rollup jsou nástroje, které pomáhají při upgradech jednotlivých rolí:

 • Adresář Support Tools obsahuje nástroje SRSUpgradeTool.exe a SRSUpgradeHelper.msi, které využijete při upgrade Operations Manager Reporting role z SQL Server 2005 Reporting Serveru na SQL Server 2008 Reporting Server
 • Adresář Gateway obsahuje nástroje na aktualizaci MOMGateway.msi pro úspěšnou instalaci na operačním systému Windows Server 2008 R2
 • Adresář ManagementPacks obsahuje Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.mp, který je potřeba ručně importovat

Update Rollup je možné instalovat pouze na System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1.

Hlavní přínosy

 • Nejdůležitější opravy a hotfixy, vydané po uvolnění SCOM 2007 SP1, v jednom instalačním souboru. Kompletní seznam naleznete v KB971541.
 • Podpora pro operační systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2.  Podrobné informace lze nalézt v KB974722.
 • Podpora pro upgrade Operational a DataWarehouse databází na SQL Server 2008.
 • Další doplněné hotfixy.
 • Podpora dohledu pomocí management packu SCCM 2007 a 64-bit verzí agenta.
 • Podpora Exchange 2010.
 • Oprava pro pády Operations Console v operačních systémech Windows Vista a Windows 7

Seznam vydaných oprav, které jsou součástí Update Rollup (včetně krátkého popisu v originálním znění)

949875 When you run a task in the System Center Operations Manager 2007 Operations Console on a Russian version of Windows Server 2003, the task outputs are displayed in corrupted text

950853 A memory leak occurs when you monitor Exchange Server 2007 by using the MOM 2007 agent in System Center Operations Manager 2007

951380 Some computer properties for a cluster node may not be collected by the discovery process in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

951526 The Root Management Server (RMS) of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 or Essentials 2007 Service Pack 1 becomes unstable or unusable if a management pack is imported

951527 Modifications that you try to make to a Web application that was created before you upgrade Microsoft System Center Operations Manager 2007 are not saved

951529 System Center Operations Manager 2007 runs scripts in the Rule Name field or in the Description field

951979 Problems occur on a management server that is running System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 when certain management packs are installed

952857 The Custom Event Report does not list the GenericLog-type events in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

952937 The relative date picker returns wrong dates when you run a report in a month that has less days than the previous month in System Center Operations Manager 2007

953817 The Administrator Console exits when you try to use the "Set Resolution State" option for an alert that is generated in System Center Operations Manager 2007

954049 Description of the hotfix rollup package for System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 and for System Center Essentials 2007 Service Pack 1: July 25, 2008

954090 Objects that are displayed in a performance view are not scoped to the specified group when they are viewed in the Web Console of Operations Manager 2007 Service Pack 1

954329 An Audit Collection Service forwarder may be unable to retrieve the distinguished name for the ObjectGUID in the collected events in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

954823 A custom event report does not display events that are generated by the generic CSV text log collection rules when Parameter 1 to Parameter 20 is included in the Report Field criteria in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)

954903 The Monitoringhost.exe process may consume all the CPU resources when a large amount of performance data is created by using a managed data source module in System Center Operations Manager 2007

955523 Web console hotfix package for System Center Operations Manager 2007

956172 The CcmExec.exe process crashes on a Windows 2000-based computer if both a System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 agent and a System Center Configuration Manager 2007 client are installed on this computer

956240 The SQL Server process may consume lots of CPU resources on the server that hosts the Operations Manager 2007 database after you make Operations Manager 2007 configuration changes

956423 The connection settings for connectors in tiered management groups are configured incorrectly after the OpsMgr SDK Service restarts in a System Center Operations Manager 2007 SP1 environment

956446 The e-mail notifications may contain garbled subject lines if you enable the "Generate subject line with no encoding" option in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

956689 A Run As account that is configured for proxy authentication in a Web application monitor is not used in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957123 Hotfix for System Center Operations Manager 2007 SP1 enables monitoring support for IIS 7.0

957135 You cannot change the alert resolution state of any alert in the Active Alerts view in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957199 The System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 operations console cannot display English product knowledge when you open the properties dialog box of an alert: "No product knowledge was available for this Alert"

957511 Warning alerts and warning monitor state changes do not occur as expected for a Web application that is created by using the Web application template in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

958253 When you try to view the Patch List property, the list of Operations Manager agent hotfixes may be truncated on System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 systems

958254 You receive multiple "WMI Probe Module Failed Execution" alerts from Windows 2000-based computers after you install System Center Operations Manager 2007 SP1

958490 Dependency monitors indicate an incorrect state on a System Center Operations Manager 2007 SP1-based computer

959497 The System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 SDK service may stop unexpectedly, and you may receive an error message: "Specified argument is out of the range of valid values"

959865 Issues that are resolved by the Operations Manager Module rollup update for System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1: June 10, 2009

959867 You cannot specify a management pack to store a new override of a monitor or of a rule in the Operations console in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

960363 Charts in a performance report are incorrectly scaled, or a report that contains multiple charts does not display the charts in the correct order in System Center Operations Manager 2007 SP1

961363 Operations Manager 2007 Service Pack 1 may stop monitoring SNMP devices

963005 The Add Object Wizard displays only 500 objects even if more objects exist in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

967843 The <Server>_PrimarySG_<number> security group is repopulated every hour even though the group’s membership has not changed in System Center Operations Manager 2007 SP1

968082 Error message when you add an agent assignment rule in the System Center Operations Manager 2007 if an Active Directory domain name begins with a numeric digit: "XSD verification failed for management pack"

969130 The size of the System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 Data Warehouse database may grow if many event collection rules exist within management packs

970533 The Product Knowledge tab is displayed as the Company Knowledge tab after you import a Language Pack for System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Seznam vydaných oprav, které NEJSOU součástí Update Rollup (originální znění)

Následující opravy nejsou zahrnuty v Update Rollup, jelikož vyžadují ruční spouštění TSQL skriptů a procedur v rámci SQL Serveru.

951148 You cannot install Operations Manager 2007 Reporting if the SQL Server Reporting Services instance takes more than 60 seconds to start

954643 Event ID 31569 is logged after you install a management pack that includes reports on a System Center Operations Manager 2007 SP1 server or on a System Center Essentials 2007 SP1 server

956184 Alerts are issued from the MOM Active Directory Management Pack after you install an Operations Manager 2007 SP1 agent over a MOM 2005 agent on a domain controller that is running a 64-bit version of Windows

962967 Expected reports for installed management packs are not visible in the System Center Operations Manager 2007 Operations Console Reporting node

Jalasoft Xian Wings 2010 představen! Mobilní dohled pro SCOM 2007

Jak jsem napsal v předchozím příspěvku, tak se také stalo. Společnost Jalasoft dnes představila řešení mobilního dohledu pro Microsoft System Center Operations Manager 2007. S pomocí produktu Xian Wings 2010 bude moci administrátor SCOM 2007 prostředí pracovat i bez velké konzole. Bude mít možnost sledovat alerty, výkonnostní grafy, pracovat se stavy nebo spouštět úlohy. Nebude tedy nutné mít na cestách pro dohled IT prostředí spuštěný notebook, pouze bude stačit mobilní zařízení s instalovanou aplikací Xian Wings 2010.

 

 

V první fázi bude rozšíření dostupné pro mobilní zařízení Blackberry, v kterém bude možné využít 3G, Edge a WiFi sítě pro spojení ke SCOM 2007 prostředí. Byla také přislíbena dostupnost produktu pro další mobilní platformy, ale s menším časovým odstupem. Oficiální uvedení do prodeje je plánováno sice až na 25 ledna 2010, ale účastníci letošní konference Microsoft Tech-Ed Europe 2009 budou mít možnost si vyzkoušet demo na stánku společnosti Jalasoft.

Další informace můžete nalézt na stránkách výrobce (http://www.jalasoft.com/) v sekci Produkts\Xian Wings.

Ještě přiložím dva obrázky z prostředí zařízení Blackberry.

Jalasoft Xian Wings 2010 – dohled trochu jinak

Společnost Jalasoft nejprve na konci října naznačila a poté na začátku listopadu poodhalila plány do nového roku 2010. Vybrané skupině svých kontaktů odeslala zprávu a chystaném představení nového produktu v rámci řešení Jalasoft Xian.

Během dnešního dne by měl být představen nový produkt Jalasoft Xian Wings 2010, který bude součástí řešení Xian Suite. Pomocí Xian Wings 2010 bude možné získat lepší kontrolu nad správou sítí a serverů díky nové klientské aplikaci, která bude běžet na mobilních zařízeních. Řešení Jalasoft Xian je vytvořeno pro spolupráci s dohledovým systémem Microsoft System Center Operations Manager 2007, případně Microsoft System Center Essentials 2007.

Uvedení Jalasoft Xian Wings 2010 na trh se předpokládá na přelomu ledna a února 2010.

===============================================

Pokud neznáte společnost Jalasoft a jejich produkty, můžete se podívat na následující video, popisující dohled síťových prvků pomocí Jalasoft Xian Network Manager Io.

Nové verze Active Directory a Host Integration Server 2009 management packů

Opět neuplynulo mnoho dní a máme zde další management packy pro System Center Operations Manager. V posledním čtvrtletí tohoto roku to vypadá, že vývojové týmy jednotlivých produktů a řešení  mají za úkol vydat minimálně po jednom novém management packu 😉 . Na druhou stranu je to jen dobře, protože někdy čekáme na nový nebo opravený management pack i několik let 😦 .

 

Active Directory Management Pack for System Center Operations Manager 2007

ADMP zajišťuje proaktivní i reaktivní dohled prostředí Active Directory v operačních systémech Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.

Kontrola probíhá jak na straně serverů s Active Directory rolí, tak je ze strany klienta monitorována dostupnost služeb, např. pomocí Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Co nám management pack přináší? Jsou to zejména sledování případně reportování následujících služeb:

 • Replication
 • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Domain Controller Locator (DCLocator)
 • Trusts
 • Net Logon service
 • File Replication Service (FRS)
 • Intersite Messaging service
 • Windows Time service
 • Key Distribution Center (KDC)
 • Service availability monitoring
 • Key performance data collection

Release History

 • 3/23/2007 – Initial Release, version 6.0.5000.0
 • 1/15/2008 – Updated Guide – same version
 • 03/17/2008 – QFE, version 6.0.6278.3
 • 03/26/2008 – QFE, version 6.0.6278.10
 • 11/7/2008 – Initial release for 2000/2003/2008, version 6.0.6452.0
 • 11/3/2009 – Updated release, version 6.0.7065.0, with added Windows Server 2008 R2 support

Microsoft Host Integration Server 2009 Management Pack for Operations Manager 2007

HIS 2009 management pack monitoruje prostředí aplikačních serverů Host Integration Server 2009 a BizTalk Adapters of Host Systems 2.0.

HIS management pack přináší podporu zejména pro:

 • Native support for Operations Manager 2007 SP1 and R2
 • Monitoring for Data Integration feature
 • Monitoring for Transaction Integrator HIP and WIP applications
 • Monitoring for the MSMQ-MQSeries Bridge
 • Monitoring for the SNA Gateway

Release History

 • 10/30/2009 – Original release of the English version, version 8.0.0.31

Hrajete si v pracovní době? ;-)

Hrajete si rádi? A hrajete si rádi i v pracovní době? Že to tak úplně nejde? A co pokud se bude jednat o hru, která bude mít velmi blízko k dohledu vašeho heterogenního IT prostředí. Na stránkách společnosti Jalasoft jsem objevil hru Xian Sudoku, která se snaží hravou formou představit možnosti rozšíření Xian Network Manager Io pro System Center Operations Manager 2007 a Xian Io pro System Center Essentials 2007. Místo čísel je zde devět grafických symbolů, které zobrazují devět různých Smart Management Packů z řešení Xian Io. A to nejlepší nakonec. Pokud po dokončení hry odešlete výsledný čas, budete zařazeni do soutěže o zatím blíže neurčené ceny.

Pokud Xian Io neznáte a chtěli byste získat bližší informace co vám dané řešení může přinést, můžete se podívat na stránky výrobce (http://www.jalasoft.com/) nebo si můžeme domluvit schůzku a o jeho možnostech si promluvit osobně.

Hru naleznete na adrese: http://www.jalasoft.com/Web/Sudoku.aspx