První pohled na System Center Virtual Machine Manager 2012

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 10/2011.

Virtualizace a cloud jsou letos pro mnoho firem nejdůležitější oblasti rozvoje. Na následujících řádcích si představíme, jaké změny a co nového přináší nová verze řešení pro správu virtualizační platformy System Center Virtual Machine Manager 2012 (Virtual Machine Manager 2012) od společnosti Microsoft. Přichází jako jeden z prvních zástupců nové vlny produktů Microsoft System Center 2012, nástrojů pro správu celého životního cyklu IT prostředí, s novým konceptem správy virtualizační platformy.

MS SC2012grey

První na startu (tři, dva, jedna… START)

Virtual Machine Manager 2012 vychází ze stávající verze Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 a přidává mnoho dalších novinek do oblasti správy virtualizačního prostředí a velkým důrazem na správu privátního cloudu a podporou nejnovějších vlastností operačního systému Windows Server 2008 R2 SP1, které jsou Remote FX a Dynamic Memory.

Hlavní změnou v rámci Virtual Machine Manageru 2012 je, že nyní máme k dispozici čtyři hlavní oblasti správy, které si postupně představíme.

 • Deployment
 • Fabric Management
 • Cloud Management
 • Service Management

Deployment

Prvním krokem tvorby virtuálního prostředí v produkčním prostředí by měla být instalace management serveru Virtual Machine Manager 2012. Pokud ve svém IT prostředí již HOST servery máte, nic nebrání tomu provést instalaci následně. Nejprve uvedu základní požadavky pro implementační prostředí.

Požadavky hardware

 • RAM 4 GB a více (nelze nainstalovat s méně než 2 GB)
 • HDD 80 GB a více
 • Procesor 2 GHz a více

Požadavky software

Management Server

 • OS Windows Server 2008 R2
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7
 • SQL Server 2008 R2 nebo SQL 2008 (SP2) – Již zde není podpora pro verze SQL Server 2005 nebo SQL Express
 • PowerShell

VMM Self-Service Portal

 • IIS Role features (.NET Extensibility, ASP.NET, Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors, IIS 6 Metabase Compatibility, IIS 6 WMI Compatibility, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Request Filtering, Static Content)

Instalace VMM management serveru

Instalaci nebudu podrobně rozepisovat, jelikož se po splnění všech požadavků jedná o jednoduché: Next, Next, Next. V případě umístění všech komponent na jeden server, s výjimkou databázové služby, vybereme součásti "VMM management server" a "VMM Self-Service Portal" (položka "VMM console " je doplněna automaticky, pokud vybereme "VMM management server "). Následně je provedena kontrola na požadavky, konfiguraci databáze, servisního účtu, případně Active Directory cesty k uložení distribuovaného klíče pro High Availability konfiguraci a dále máme možnost nastavit síťové porty pro komunikaci komponent. Jednou z novinek verze Virtual Machine Manager 2012 je možnost implementace s podporou High Availability clusteru pro „VMM management server“. (Právě pro tento účel je potřeba vytvořit a v rámci Active Directory uložit bezpečnostní klíč. Díky tomu by se nemělo stát, že po výpadku jednoho VMM management serveru, nebudeme schopni spravovat Vaše virtualizační prostředí.) Zvolíme-li "VMM Self-Service Portal", provedeme také konfiguraci této komponenty. Instalace „VMM Self-Service Portal“ role na doménový řadič není možná.

Pokud budeme instalovat VMM management server do prostředí s již existujícím VMM management serverem, musíme mít instalovánu minimálně verzi Virtual Machine Manager 2008 R2. Upgrade bude možný na verzi Virtual Machine Manager 2012 Release Candidate a RTM. Pokud máme instalovánu starší verzi než Virtual Machine Manager 2008 R2, musíme ji buď nejprve povýšit na verzi Virtual Machine Manager 2008 R2 nebo celé management prostředí instalovat znovu.

Virtual Machine Manager 2012 je plně skriptovatelná aplikace pomocí Microsoft PowerShell . Znamená to, že veškeré operace prováděné v grafickém rozhraní lze provádět také pomocí skriptů.

Fabric Management

Po instalaci „VMM management server“ role bude logicky následovat konfigurace HOST serverů. Fabric Management je oblast zahrnující správu fyzického prostředí virtualizační platformy, zahrnující HOST servery, VMM Library, PXE/WDS server, WSUS server, vCenter, load balancery a storage.

01_resources

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 je možné spravovat hypervisory Microsoft Hyper-V, VMware ESX do verze 4.1 a Citrix XenServer od verze 6.0. Dále již není podporován Microsoft Virtual Server 2005 R2 a formát jeho virtuálních strojů.

Bare Metal Deployment HOST serveru

Novou vlastností Virtual Machine Manageru 2012 je možnost automatické instalace a konfigurace nového HOST serveru z holého železa, tzv. Bare Metal Deployment. Virtual Machine Manager 2012 podporuje Out of band management (vzdálenou kontrolu hardware pomocí management rozhraní (BMC) a díky podpoře protokolů IPMI, DCMI, SMASH a dalším), instalaci OS s Hyper-V rolí na holé železo a plně automatizované vytváření Hyper-V clusterů. Aby bylo toto možné provést, je potřeba zajistit následující:

 • VHD image pro bare metal deployment
 • Vytvoření profilu HOST serveru stejné konfigurace pro různý hardware
 • Konfiguraci průvodce Add Resource umožňující výběr a úpravy dobu nasazení
 • Out-of-band spojení a služby WDS/PXE umožňující spustit VMM deployment agenta na holém železe

Konfigurace PXE serveru pro bare metal deployment Hyper-V vyžaduje Windows Deployment Server (WDS) na Windows Server 2008 R2 a instalaci VMM OSD provideru a agenta. Provider reaguje na úvodní VMM PXE požadavek, což má za následek spuštění WinPE.

Instalace na holé železo vyžaduje následující konfiguraci v rámci profilu HOST serveru:

 • VHD umístěný v VMM library
 • Ovladače pro hardware umístěný v VMM library
 • Definici logických sítí
 • Statickou IP adresu z definovaného VMM pool nebo DHCP
 • Definici rozdělení disků
 • Konfiguraci OS

02_scvmmmap

Network Fabric Management

Pro virtuální počítače bude možné přiřadit virtuální nebo fyzické sítě a umožňují lépe oddělit produktivní a testovací síť. Logické sítě představují abstrakci základní fyzické síťové infrastruktury, která umožňuje modelovat síť na základě potřeb podniku a vlastnosti připojení. Vytvořené logické sítě mohou být použity k určení sítě, na kterých je nasazen hostitele nebo virtuální stroj (samostatné nebo jako součást služby). Uživatelé si mohou přiřadit logické sítě jako součást virtuálního stroje a vytváření služeb, aniž by museli rozumět detailům sítě.

Správa IP a MAC adres

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 můžeme nastavit rozsah pro statické IP adresy a statické MAC adresy. Tato funkce vám umožní snadno přidělovat adresy pro Windows virtuální stroje, které běží na všech spravovaných Hyper-V, VMware ESX nebo Citrix XenServer HOST serverech. Můžeme také přiřadit jeden či více subnetů jako součást definice logické sítě, můžete vytvořit rozsahy IP adres pro každý subnet, který lze použít pro přidělení statických IP adres. Můžete si také rezervovat IP adresy z rozsahu přidělených virtuálních IP adres pro Virtual Machine Manager 2012, které jsou použity přiřazeny k load balanceru.

Load Balancer integrace

K Virtual Machine Manageru 2012 lze připojit podporované hardwarové load balancery a následně vytvořit virtuální IP šablony na základě síťového přenosu a typu přenášených dat.

Storage Fabric Management

Pomocí protokolu SMI-S lze spravovat vybraná disková pole (HP StorageWorks EVA, EMC Symmetrix , NetApp FAS a CLARiiON CX. Podpora je ale pouze pro Hyper-V HOST servery a clustery.

Update Management

Virtual Machine Manageru 2012 umožňuje použít Windows Server Update Services (WSUS) server pro správu aktualizací jednotlivých částí virtualizačního prostředí:

 • Virtual Machine HOST server
 • Library server
 • VMM management server
 • PXE server
 • WSUS server

Podporována je 64-bit verze Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) a je vyžadován dedikovaný WSUS root server.

VMM Library Management

V rámci VMM Library Virtual Machine Manageru 2012 lze nově spravovat objekty „Resource group“. Jedná se uživatelsky definované skupiny objektů, které se mohou nacházet v různých fyzických lokalitách, ale jsou součástí definice šablony nebo profilu. Také je zde nově „Cloud Library“ obsahující sdílené složky VMM Library určené pouze ke čtení, které jsou připojeny k privátnímu cloudu a jsou v nich uložené Virtual počítače a služby, které mohou využívat self-service uživatelé, kteří mají delegována patřičná oprávnění.

Dynamic Optimization & Power Optimisation

Dynamická optimalizace je další novinkou Virtual Machine Manageru 2012. Udržuje vyvážené využití prostředků clusteru. Dynamická optimalizace přenáší virtuální stroje provést vyrovnání zdrojů v rámci host skupin, které podporují živé migrace. Migrace VM zabraňuje prostojům a funkce nevyžaduje Operations Manager. Podporuje Hyper-V, VMware a Citrix Xen Server clustery.

Dynamická optimalizace má dva módy – manuální a automatický, s přednastavenou hodnotou návodu. Tato funkce optimalizuje využití CPU, paměti, I/O operací disku a sítě, pokud překročí nastavené parametry. K dispozici je nastavitelná úroveň agresivity (více agresivnější = více migrace = vyváženější). Výchozí hodnota je nejméně agresivní. Pokud skupina HOST serverů obsahuje samostatné počítače nebo hostitele clusterů, které nepodporují migraci, dynamická optimalizace se na těchto HOST serverech neprovádí. HOST servery, které jsou v režimu údržby, jsou také vyloučeny z dynamické optimalizace.

03_dynamicopt

K dispozici je také optimalizace napájení (Power Optimisation), která rozšiřuje dynamickou optimalizaci a může být aktivován pouze v případě automatického režimu dynamické optimalizace. Optimalizuje stejné prostředky jako dynamická optimalizace a optimalizuje využití systémových prostředků, pokud klesnou pod hranici optimalizace napájení. Optimalizace napájení může vypnout nebo zapnout HOST servery a přesunem VM zefektivnit provoz clusteru. Pro vypnutí/zapnutí využívá out-of-band management.

04_poweropt

(Privat) Cloud Management

Privátní cloud je oblak, který je spravován on-premise organizací. Privátní cloud je implementace cloud řešení v rámci organizace na vlastním hardware, s využitím výhod soukromého cloud modelu. Prostřednictvím Virtual Machine Manager 2012 může organizace definovat privátní cloud, spravovat přístupy a základní fyzické prostředky. Privátní cloud spravovaný pomocí Virtual Machine Manager 2012 poskytuje následující výhody:

 • Self Service – Správci mohou delegovat správu a použití soukromého cloud při zachování neprůhledné používání model. Samoobslužné uživatelé nemusí žádat privátní cloud služeb pro administrativní změny nad rámec kvót, zvyšování kapacity a jejich potřeby
 • Hromadné využití zdrojů – Prostřednictvím privátního cloudu mohou správci slučovat a následně souhrnně prezentovat sadu zdrojů, jako jsou úložiště dat a síťové zdroje. Využití jednotlivých prostředků je omezeno kapacitou soukromého cloudu a kvót nastavených roli uživatele
 • Self Service portál – Uživatelé nepotřebují znát fyzickou strukturu IT prostředků, ale mohou jednoduše zadat požadavky přes webové nebo aplikační rozhraní
 • Pružnost – Administrátoři mohou libovolně přidávat zdroje do privátního cloudu aby zvýšily jeho kapacity
 • Optimalizace – Využití základních zdrojů, je neustále optimalizováno bez vlivu na zkušenosti uživatele v oblasti privátního cloudu.

05_cloudmgmt

Požadavky na využití IT služby bude možné také zadávat pomocí samoobslužného portálu Service Manageru 2012. Service Manager 2012 bude nově propojen pomocí konektorů s aplikacemi Virtual Machine Manager 2012 a Orchestrator 2012. Přibude zde nová role „Release management“, kde se oba zmíněné produkty uplatní. V rámci Service Manager 2012 procesů bude možné řídit správu virtuálních strojů, k čemuž bude možné využít i Orchestrator 2012 skriptů (tzv. Runbooks). Ty se postarají jako o vytvoření uživatele a přidělení patřičných rolí v rámci privátního cloudu, tak o následné vytvoření a konfiguraci virtuálního stroje včetně IT služby (aplikace).

06_userroles

Service Management

V rámci privátního cloudu bude možné vytvořit a distribuovat uživatelům vícevrstvé IT služby. Podporované typy aplikací budou webové aplikace (nasazení pomocí Web deploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server Application Virtualization (Server App-V)) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications (DAC)). Server App-V jsou obdobou klientského App-V a jejich nasazení je více dynamické. Předem připravené aplikace budou přidělovány dynamicky na základě uživatelských požadavků a distribuovány v rámci virtuálních strojů privátního cloudu. Na základě požadavků na využití IT služeb (aplikací) se budou dynamicky vytvářet nebo vypínat virtuální stroje i host servery. Ano, bude možně dynamicky a plně automaticky vytvořit z holého železa nový host server, automaticky ho zařadit do skupiny privátního cloudu a následně na něm automaticky vytvořit virtuální stroj včetně IT služby (aplikace). Pro uživatele to bude znamenat pouze zadání požadavku na využívání IT služby, pro který má již oprávnění nebo mu jej někdo schválí v rámci automatizovaného procesu předávání požadavku.

07_servicemgmt

Pomocí nástroje Service Template Designer jste schopni vytvořit šablony struktur poskytovaných služeb a následně velmi jednoduše doplnit jednotlivé části struktury “virtuální“ aplikace. Jak jsem již zmínil, Virtual Machine Manager 2012 podporuje nasazení virtuálních aplikací pomocí nástroje Server Application Virtualization (Server App-V) Sequencer. Ten se skládá z rolí Server App-V Sequencer, Windows PowerShell cmdlets for Server App-V a Server App-V client. Dále je použit Microsoft Web Deployment tool a skripty, které jsou přidány v rámci konfigurace vrstvy počítače do virtuální aplikace. Pomocí těchto skriptů je následně během nasazení virtuální aplikace instalován Web Deployment tool a Server App-V client. Veškeré informace jsou uloženy do šablony virtuální služby a tu je možné exportovat do XML souboru pro snadnější zálohu, kopírování.

08_serverappv

Rozšiřitelnost

Jako ostatní produkty rodiny Microsoft System Center je i u Virtual Machine Manageru 2012 možné rozšířit je schopnosti. Kromě již zmíněného propojení na produkty Service Manager 2012 a Orchestrator 2012 bude možné využít i následující rozšíření.

Operations Manager 2012

Virtual Machine Manager 2012 lze podobně jako v předchozí verzi aplikačně propojit se System Center Operations Manager (Operations Manager) pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště. Operations Manager provádí komplexní dohled (včetně operačních systémů, aplikací a ICT služeb uvnitř virtuálních počítačů) a předává relevantní informace Virtual Machine Manager 2012, který může patřičně zareagovat a provést například přesun virtuálního počítače na jiný HOST server, který je ve správě Virtual Machine Manager 2012.

09_protipom

SC AppControler 2012 (Concero)

Dnes máme možnost využívat cloud služeb, které nám nabízí společnost Microsoft a jiní dodavatelé. Pokud si budeme chtít vytvořit vlastní cloud aplikaci, můžeme využít pro nasazení prostředí Microsoft Azure. V případě, že bychom upřednostnili umístění aplikace v rámci lokálního privátního cloudu, s možností využití zdrojů z cloudu veřejného (Azure) nebo hostovaného privátního cloudu, nabízí se otázka, jak zajistíme nasazení, správu a dohled takovéto aplikace napříč celým prostředím.

Pro tuto situaci je vyvíjen produkt System Center App Controller 2012 (App Controller 2012), který bude jako nadstavba Virtual Machine Manageru 2012 schopen zajistit celý tento proces. Produkt, který byl vyvíjen pod kódovým označením „Concero“, bude schopný z jednoho místa řídit nasazení a správu aplikací v prostředí se zdroji umístěnými v rámci privátního i veřejného cloudu.

10_scappcontroller

Závěr

V porovnání s předchozí verzí Virtual Machine Manageru udělal produktový tým společnosti Microsoft za poslední dva roky opravdu velký krok k ideálnímu nástroji pro správu virtualizovaného prostředí, s možností si velmi jednoduše vytvořit a spravovat svůj vlastní cloud. Jestli v předchozí verzi bylo něco těžkopádného, v současné verzi byly tyto nedostatky odstraněny a navíc bylo přidáno velké množství nových a v dnešní době žádaných vlastností. Navíc možnost propojit Virtual Machine Manager 2012 s dalším nástroji rodiny System Center 2012 dělá z těchto produktů jedinečné řešení pro správu nejen IT prostředí Microsoft Windows.

Odkazy

System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2012 – Release Candidate

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27252

Reklamy

Aktuální verze produktů System Center 2012 ke stažení (10/2011)

Na stránce (http://technet.microsoft.com/evalcenter/hh505660.aspx) naleznete aktuální verze celkem 8 produktů Microsoft System Center 2012 k dispozici ke stažení a otestování.

MS SC2012grey

Po ověření pomocí LiveID můžete stáhnout všechny produkty najednou nebo jednotlivě.

image

 • System Center 2012 Configuration Manager Release Candidate
 • System Center 2012 Endpoint Protection Release Candidate – původní název Forefront Endpoint Protection !!!
 • System Center Operations Manager 2012 Beta
 • System Center Data Protection Manager 2012 Beta
 • System Center Orchestrator 2012 Release Candidate – původní název Opalis !!!
 • System Center Virtual Machine Manager 2012 Release Candidate
 • System Center App Controller 2012 Beta – Codename Concero
 • System Center Service Manager 2012 Beta

Změna ve struktuře System Center Technical Documentation Library

S ohledem na blížící se dokončování nových verzí produktů Microsoft System Center 2012 došlo ke změně ve struktuře stránek System Center Technical Documentation Library. Byly zde vytvořeny kategorie pro stávající a budoucí (Prerelease) verze produktů.

MS SC2012grey

Pokud tedy máte chuť nahlédnout do připravovaných oficiálních dokumentací jednotlivých řešení, můžete již nyní.

Technet Library - SC

Knihovnu naleznete na následujícím odkazu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc507089.aspx

Community Evaluation Program pro System Center na Microsoft Connect

Pokud máte nasazen libovolný produkt rodiny Microsoft System Center nebo o některém z nich uvažujete, možná byste rádi zkusili budoucí verzi těchto produktů. A pokud byste se rádi podělili o své testovací zkušenosti s dalšími kolegy z celého světa, je na stránkách Microsoft  Connect k dispozici “Community Evaluation Program”, díky němuž můžete produkty vyzkoušet.

MS CEP

V současné době jsou na stránce “https://connect.microsoft.com/site1211” k dispozici nebo budou otevřeny následující CEP programy:

Configuration Manager 2012 Beta 2 – Start programu Duben 2011 (Datasheet)

Apply to Configuration Manager CEP

Virtual Machine Manager 2012 Beta Start programu Květen 2011 (Datasheet)

Apply to Virtual Machine Manager CEP

Forefront Identity Manager 2010 R2 Start programu Červen 2011 (Datasheet)

Apply to Forefront Identity Manager CEP

Orchestrator 2012 Beta Start programu Červen 2011 (Datasheet)

Apply to Orchestrator CEP

Operations Manager 2012 Beta Start programu Červenec 2011 (Datasheet)

Apply to Operations Manager CEP

Budoucí CEP program:

Data Protection Manager 2012 Beta

Datová centra pro Cloud Computing

Chtěli jste někdy nahlédnout do zákulisí datových center společnosti Microsoft?

image_3

Zde jsou zajímavá videa, ukazující jak jsou služby Cloud Computing jako Azure, System Center Advisor, BPOS, Office 365 a další umisťovány v datových centrech do cloudů, případně jak jsou budována samotná datová centra.

Budování datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/36db4da6-8777-431e-aefb-316ccbb63e4e

Zákulisí datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/84f44749-1343-4467-8012-9c70ef77981c

A jak to vypadá ve skutečnosti…

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/bafe5c0f-8651-4609-8c71-24c733ce628b

Vítejte v budoucnosti, System Center Orchestrator přichází

Na letošní konferenci Microsoft Management Summit 2001 bylo v Las Vegas představeno hned několik novinek a především aktualizací stávajících management produktů. Jedním z aktualizovaných produktů je System Center Opalis, jehož vNExt verze byla přejmenována na System Center Orchestrator.

OpalisLogo  Arrow  MS SCO

System Center Orchestrator, který by měl být součástí rodiny produktů System Center 2012 přinese řadu nových vlastností, funkcí a schopností. Po téměř dvou letech se tak dokončí akvizice společností Microsoft a technologie Opalis bude plnohodnotně začleněna mezi ostatní produkty.

Jaké vlastnosti přinese System Center Orchestrator pro jednotlivé skupiny uživatelů?

 • IT Pro – Authoring, Debugging & Scripting
  • Opalis bude změněn na System Center Orchestrator a společnost Microsoft předpokládá, že stávající investice do Opalis řešení budou využity i ve verzi nové.
  • Bude zde nový PowerShell provider, který povolí začlenit Orchestrator do skriptu a provádět vzdálené spouštění kódu pro vlastní joby (runbooks).
 • Operátor – Trigger, Monitor & Troubleshoot
  • K dispozici bude nová dynamická webová konzole vytvořená v Silverlight. Díky ní bude možné jednoduše provádět start, sledování a vyhledávání jobů.
 • Vývojář – Application integration
  • Bude k dispozici nová webová služba založená na OData, která zpřístupní funkce Orchestrator a informace v standardní cestou.
 • IT obchodní manažer – Report & Analyze
  • Budou k dispozici nové mechanizmy, pomocí kterých budete schopni připojit stávající reportovací služby k Orchestratoru, vytvářet reporty a analyzovat v nich co se v Orchestratoru stalo.

Mezi další změny patří zejména:

 • Změna instalačního procesu, který bude zjednodušen
 • K dispozici bude také System Center Orchestrator Management Pack pro Operations Manager
 • Globalizace System Center Orchestrator (lokalizace budou následovat v příštích verzích)
 • Aktualizace verzí integračních balíčků (IP) pro produkty Microsoft System Center i několik 3rd Party IP

Využití System Center Opalisu pro automatizaci procesů, cesta k využití Public Cloudu

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

OpalisLogo

Jako specialista na IT management systémy se u zákazníků velmi často setkávám s velmi různorodými technologiemi od mnoha výrobců, které mají na starosti jednotlivé části IT prostředí. Každá taková technologie dělá velmi dobře to, pro co byla primárně vytvořena, ale většinou má velké problémy přenést svoje výstupy ke zpracování do jiné technologie.

V ideálním případě totiž správci IT vyžadují, aby na dokončení jedné operace (jednoho procesu) s technologií A, navazovala druhá operace s technologií B, na ní třetí, atd. Převedeme-li proces do konkrétních technologií, můžeme si představit zjištění hardware na fyzickém serveru, zjištění dostupnosti hardware na virtuálních host serverech, vytvoření zálohy fyzického serveru, P2V migraci, instalaci management agentů, ověření dostupnosti služeb na virtuálním serveru. Vše samozřejmě plně automatizováno.

Správci IT mohou nyní řešit tyto procesní záležitosti pomocí skriptů, což může velmi zkomplikovat délku vytváření celého procesu a samozřejmě i jeho celkovou spolehlivost. A přiznejme si, ne každý vládne skriptům nebo programovacím jazykům. K nahrazení přesně takovýchto aktivit slouží nástroj System Center Opalis, který společnost Microsoft získala díky akvizici kanadské společnosti Opalis Software na konci roku 2009.

Co je Opalis?

System Center Opalis (dále jen Opalis) je automatizační platforma pro orchestraci a integraci IT nástrojů snižující náklady na operace datových center, při současném zvyšování spolehlivosti IT procesů. To umožňuje IT organizacím automatizovat to nejlepší z praxe, které můžeme nalézt v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Toho je dosaženo prostřednictvím workflow procesů, které koordinují System Center a dalších management nástroje v rámci celého životního cyklu IT proces ů. Prostřednictvím workflow designer, Opalis automaticky sdílí data a iniciuje úkoly v produktech rodiny Microsoft System Center, Active Directory a nástrojích 3. stran. Pokud porovnáme Opalis a Service Manager, zjistíme že Opalis workflow automatizuje úkoly IT infrastruktury, zatímco System Center Service Manager poskytuje automatizaci pracovních postupů lidského workflow.

Opalis - Solutions Architecture

Obrázek 1 – Propojení IT technologií pomocí Opalis

Součástí Opalis jsou předem připravené workflow a automatizační zkušenosti pro správu datových center, jako jsou správa životního cyklu virtuálních strojů, správa incidentů nebo konfigurační správa. Díky Opalisu můžeme vytvářet a spouštět workflow v management nástrojích pro správu datových center, včetně řetězení těchto úloh, bez ohledu na výrobce IT technologie, infrastruktury nebo systému (BMC, CA, IBM, HP, Microsoft nebo Symantec).

Základní komponenty Opalis

Od podzimu 2010 je dostupná verze Opalis 6.3, která přináší především podporu operačních systémů Windows Server 2008 R2 a SQL Serveru 2008 pro implementaci a také nové integrační balíčky pro aktuální verze produktů rodiny Microsoft System Center.

V následující části si popíšeme základní komponenty Opalis

Opalis Integration Server

V rámci Opalis Integration Serveru jsou obsaženy následující komponenty:

 • Management Server – Jedná se o hlavní serverovou roli Opalis, kde provádíme centrální správu pro klienty, Action servery, Policies, Policy Testing Console a dohled vlastní funkčnosti. V rámci management serveru provádíme nasazení integračních balíčků (Integration Packs) na Action servery a klienty, nasazení Policies na Action servery.
 • Datastore – je SQL Server databáze, kde jsou uloženy konfigurační informace, politiky a logy.
 • Action Server – na Action serveru běží politiky. Action server komunikuje s Datastore.
 • Client – Nástroj používaný designery pro vytváření, úpravy a nasazení politik.
 • Operator Console – Operátorská konzole umožňuje vidět stav běžících politik, provádět jejich spouštění a zastavování.
 • Policy Testing Console – Nástroj používaný designery pro testování nově vytvořených politik bez jejich přímého nasazení.

Foundation objects

Součástí Foundation Object Libary je po instalaci Opalis Integration Serveru 6.3 přibližně 97 objektů pro základní tvorbu workflow (Email, File Management, Legacy, Monitoring, Notification, Scheduling, System, Text File Management, Utilities, Workflow Control). Všechny tyto objekty mohou být použity pro manipulaci s daty, monitoring, konfiguraci dat nebo získávání informací v rámci práce s workflow.

Z důvodu zpětné kompatibility existují Legacy objekty, které jsou také instalovány, ale nejsou primárně k dispozici pro tvorbu procesů. Mezi Legacy objekty patří:

Connect / Disconnect Dial-up, Copy File, Create Folder, Delete File, Delete Folder, Filter Email, Filter Exchange Email, Get Dial-Up Status, Get File Status, Manage Text File, Monitor Event Log Capacity, Monitor File, Monitor Folder, Monitor Performance, Move File, Process Email, Process Exchange Email, Read Email, Read Exchange Email, Rename File, Send Pop-up, Wait


Integrační balíky

Podobně jako u jiných System Center produktů i Opalis lze rozšiřovat pomocí samostatně instalovaných balíčků. V případě Opalisu se nazývají Integration Packs (dále jen IP). Tyto integrační balíčky v sobě zahrnují základní operace s danou technologií, pro kterou jsou vytvořeny.

Do verze Opalis 6.2.2 existovaly integrační balíčky od společnosti Microsoft pro:

 • BladeLogic Operations Manage
 • BMC Atrium CMDB
 • BMC Event Manager
 • BMC Patrol
 • BMC Remedy AR System
 • CA Autosys
 • CA eHealth
 • CA Spectrum
 • CA Unicenter NSM
 • CA Unicenter Service Desk
 • EMC Smarts InCharge
 • File Transfer Protocol
 • HP Asset Manager
 • HP iLO and OA
 • HP Network Node Manager
 • HP OpenView Operations ( HPUX/ Solaris/ Windows)
 • HP OpenView Service Desk
 • HP Service Manager
 • IBM Tivoli Enterprise Console
 • IBM Tivoli Netcool Omnibus
 • IBM Tivoli Storage Manager
 • MS Active Directory
 • MS Systems Management Server
 • Veritas NetBackup
 • VMware vSphere

V současné verzi Opalis 6.3 jsou již k dispozici také integrační balíčky pro produkty Microsoft System Center s následujícími možnostmi:

Operations Manager IP

 • Create Alert
 • Get Alert
 • Get Monitor
 • Monitor Alert
 • Monitor State
 • Start Maintenance Mode
 • Stop Maintenance Mode
 • Update Alert

Data Protection Manager IP

 • Create Recovery Point
 • Get Data Source
 • Get DPM Server Capacity
 • Get Recovery Point
 • Protect Data Source
 • Recover SharePoint
 • Recover SQL
 • Recover VM

Configuration Manager IP

 • Add Computer To Collection
 • Advertise Task Sequence
 • Create Advertisement
 • Create Collection
 • Delete Collection
 • Deploy Software Update
 • Get Advertisement Status
 • Get Collection Member
 • Get Software Update Compliance
 • Refresh Client

Service Manager IP

 • Create Change With Template
 • Create Object
 • Create Incident With Template
 • Create Related Object
 • Create Relationship
 • Delete Relationship
 • Get Activity
 • Get Object
 • Get Relationship
 • Monitor Object
 • Update Activity
 • Update Attachment
 • Update Object

Virtual Machine Manager IP

 • Create Checkpoint
 • Create Disk From VHD
 • Create Network Adapter
 • Create New Disk
 • Create VM from Template
 • Create VM from VHD
 • Create VM from VM
 • Get Checkpoint
 • Get Disk
 • Get Network Adapter
 • Get VM
 • Manage Checkpoint
 • Move VM
 • Remove VM
 • Repair VM
 • Resume VM
 • Shut Down VM
 • Start VM
 • Stop VM
 • Pause VM
 • Update Disk
 • Update Network Adapter
 • Update VM

Opalis

Obrázek 2 – Architektura Opalis

Pokud by Vám integrační balíčky dostupné v rámci instalace Opalis nestačily, můžete si stáhnout ze stránek projektu Opalis.Codeplex.com další nebo si vytvořit vlastní pomocí Quick Integration Kitu (QIK).

Pracovní prostředí Opalis

Práce s Opalisem je velmi intuitivní. Prostředí pro správu je vytvořeno v MMC konzoly a velmi se podobá dalším produktům rodiny System Center. V levém sloupci vidíme seznam workflow, v hlavním okně vytváříme a měníme nastavení workflow a v pravém sloupci vybíráme workflow objekty z integračních balíčků a základního seznamu.

Opalis 3

Obrázek 3 – Opalis Integration Server

Jednoduchým přetažením objektu do hlavního okna a následnou konfigurací parametrů objektu můžeme vytvořit i velmi složité procesy, které můžeme automatizovat a následně spouštět v pravidelných intervalech nebo na základě další akce. Na začátku článku jsem zmínil možný scénář automatizace migrace fyzického serveru do virtuálního prostředí. Na následujícím obrázku můžeme vidět workflow automatického procesu, který může provádět tuto činnost.

Opalis4

Obrázek 4 – Opalis workflow

Opalis vs. Cloud

V dnešní době je slovo „CLOUD“ velmi hojně využíváno. V pojetí společnosti Microsoft zde máme „Hyper-V Private Cloud“ a „Hyper-V Public Cloud“. V rámci private cloud mohou být služby doručovány v modelu Infrastructure as a Ser­vice (IaaS) nebo Platform as a Service (PaaS). Oba běží na platformě Windows Server 2008 R2 s Hyper-V, pro ověřování využívají služby Active Directory, pro správu jsou využívány produkty rodiny System Center a pro vlastní poskytování zdrojů slouží System Center Virtual Machine Manager s rozšířením Self-Service Portal 2.0. V čem je tedy hlavní rozdíl? Private cloud je implementace služeb cloudu na interních zdrojích, patřících konkrétní společnosti.

V rámci současné verzi Opalisu jsou k dispozici integrační balíčky pro stávající verze nástrojů System Center a platformy Hyper-V a díky tomu je možné automatizovat procesy uvnitř Hyper-V cloudu. Na konci roku 2011 bychom se měli dočkat nejen nových verzí System Center produktů Virtual Machine Manager vNext, Configuration Manager vNext, Operations Manager vNext, Service Manager vNext, ale také nové (již plně integrované) verze produktu System Center Opalis vNext, včetně aktualizovaných integračních balíčků. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by ve všech zmíněných vNext verzích nebyla plánována přímá podpora a integrace zdrojů public cloudu do vašeho interního IT nebo private cloudu.

Závěr

Opalis je, jak jsme si popsali v předchozích odstavcích, ideální kandidát na řešení pro automatizaci procesů spojených s cloudy. Díky své vynikající rozšiřitelnosti pomocí integračních balíčků jsme schopni pokrýt jednotlivé oblasti správy cloudu a propojit je v „jeden“ velký automatizovaný proces.

Zajímavé odkazy: