Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 5

S měsíčním zpožděním byl minulý týden uvolněn další důležitý balíček oprav pro System Center Operations Manager 2007 R2, tentokrát ve verzi Cumulative Update 5.

MS SCOM

Kumulativní aktualizace 5 pro Operations Manager 2007 R2 řeší především následující problémy:

 • Restart služeb při aktualizaci agenta (ne služeb Operations Manager)
 • Aktualizace ACS reportů.
 • TCP Port Probe nesprávně reporty pro negative ping latency
 • MissingEvent Manual Reset Monitor nefunguje podle očekávání
 • Drillthrough selže, protože v EnterpriseManagementChartControl schází parametr rsParameterTypeMismatch
 • ACS – zprávy Event logu jsou zkráceny nebo poškozen v SCDW
 • UI zatuhne protože je zamčena služba SDK
 • ACS Filter nedokáže provést některé zástupné dotazy
 • Tlačítko Edit Schedule nefunguje se SQL 2008 R2.
 • Pohled Web console vyprší, pokud otevřete v levém navigačním stromu.
 • Scheduled Reports view pro Windows Server 2003 a pro Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services SP3 CU9 vrací chybu “System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.”
 • Podepsané MP nemohou být importovány, pokud jsou nové atributy přidané k existujícím třídám

Velmi podrobné informace, včetně instalačních postupů naleznete na stránkách Kevina Holmana: http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/08/03/opsmgr-2007-r2-cu5-rollup-hotfix-ships-and-my-experience-installing-it.aspx

Reklamy