Jak monitorovat službu Windows, UNIX, LINUX pomocí SCOM 2007 R2/SP1

V článku pro TechNet blog CZ/SK (Je opravdu čas na změnu? Porovnání SCOM…) jsem tento týden představil základní novinky ve verzi System Center Operations Manager 2007 R2 oproti verzi SP1. Zabudovaných změn je však mnohem více a já bych vám je chtěl v kratších příspěvcích postupně představovat. Dnes se zaměřím na konfiguraci monitorování samostatné služby v operačních systémech Microsoft Windows i UNIX/LINUX (pouze SCOM 2007 R2).

Monitorování služby v System Center Operations Manager 2007 SP1

Jedním ze základních požadavků při implementaci dohledového systému je monitorování služeb. Pokud se podíváme na systém SCOM 2007 SP1, je zde jednoduchý průvodce, který nás provede základní konfigurací. V průvodci zadám název pro vytvářené sledování (monitor). V dalším kroku napíšeme název služby nebo ji vylistujeme přes průzkumníka. Také musíme vybrat (nebo vytvořit nový/samostatný) zapisovatelný management pack, kde budou informace uloženy.

Průvodce pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:

Průvodce vytvoří základní konfiguraci pro dohled stavu a výkonu služby. Jednotlivé nastavení lze následně měnit. Důležité je vědět, že již od vytvoření monitoru je zapnuta kontrola dostupnosti služby a reportování o nedostupnosti.

Vytvořený monitor pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:

Pokud bychom chtěli změnit parametry dohledu, lze to pomocí položky overrides.

Změna konfigurace monitoru pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:

 

Na posledních obrázcích jsou vidět automaticky vytvořené tasky a rules určené pro jednodušší správu služby a sběr informací z výkonnostních čítačů.

Tasky a Rules v SCOM 2007 SP1:

Monitorování Windows služby v System Center Operations Manager 2007 R2

Ve verzi SCOM 2007 R2 nám přibylo několik dalších možností, které lze nastavit pomocí průvodce. Především máme možnost konfigurovat zacílení této kontroly na skupinu počítačů. Také můžeme přímo v průvodci nastavit mezní hodnoty pro sledování vytížení CPU a RAM.

Průvodce pro kontrolu Windows služby v SCOM 2007 R2:

 

Opět je vytvořena základní konfigurace pro dohled stavu a výkonu služby a jednotlivé nastavení lze následně měnit. Důležité je vědět, že již od vytvoření monitoru je zapnuta kontrola dostupnosti služby a reportování o nedostupnosti. Po zobrazení kontextového menu objektu Windows služby, lze nyní spustit více nástrojů SCOM 2007. Zde je například vidět v SCOM 2007 R2 nově umístěná položka overrides nebo Service Level Tracking. V samotném monitoru jsou nyní hned dvě položky Service Running State, jeden pro námi vytvořený management pack a jeden pro standardní Windows Service management pack.

Vytvořený monitor pro kontrolu služby v SCOM 2007 R2:

   

Položka overrides, která je umístěna jak v nastavení vlastností pravidla tak v záhlaví konzole, nám umožní změnit parametry monitorování. Zde je další rozdíl mezi verzemi SCOM 2007 SP1 a R2 v tom, že zapnutí pravidla je nastaveno již od první konfigurace pomocí overrides.

Změna konfigurace monitoru pro kontrolu služby v SCOM 2007 R2:

 

Na posledních obrázcích jsou vidět automaticky vytvořené tasky a rules určené pro jednodušší správu služby a sběr informací z výkonnostních čítačů. Rozdíl mezi verzemi SCOM 2007 je patrný zejména v počtu výkonnostních čítačů.

Tasky a Rules v SCOM 2007 R2:

Monitorování UNIX/LINUX služby v System Center Operations Manager 2007 R2

Verze SCOM 2007 R2 nám umožňuje monitorovat vybrané operační systémy UNIX/LINUX pomocí instalovaného agenta. Pokud je v systému instalován agent, lze konfigurovat i další monitorovací pravidla. Zde je ukázka konfigurace kontroly LINUX služby na operačním systému SuSE SLES 10. Podmínkou pro konfiguraci je instalovaný agent na cílovém počítači. Proces si popíšeme v 5-ti krocích.

1) V první části pojmenuje monitor a vybereme zapisovatelný management pack.

 

2) Vybereme monitorovaný počítač.

3) Zde probíhá výběr cílové skupiny počítačů pro monitorování.

4) Poslední část konfigurace je výběr běžící služby ve spodním okně.

5) Po vybrání a potvrzení je konfigurace dokončena a monitor je připraven k použití.

Reklamy

Performance & Resource Optimization (PRO) – rozšíření se SCOM 2007 R2

Mezi běžnou součást moderního IT musíme počítat virtualizační technologie. Dnešní trend hledání úspor je neúprosný a virtualizaci je proto možné nalézt na mnoha úrovních. Šetří prostor, energie, zdroje i čas potřebný ke správě. Jak ale zajistit dostupnost virtuálního prostředí a pokud možno automaticky? K tomu nám může dobře posloužit jedna funkce produktu System Center Virtual Machine Manager 2008. Společnost Microsoft zabudovala do produktu SCVMM 2008 možnost aktivního propojení s dohledovým systémem System Center Operations Manager 2007. Rozšíření Performance & Resource Optimalization (PRO) nám po konfiguraci umožní automatickou kontrolu stavu virtuálního i fyzického prostředí, její vyhodnocování a především možnost spouštění reakčních opatření.

 

Co to tedy je PRO?

PRO znamená Performance & Resource Optimization a je to řešení, které:

 • je silné a hodnotné rozšíření určené k integraci SCOM 2007 a SCVMM 2008
 • je software využívající System Center Operations Manager framework, pomocí kterého partneři společnosti Microsoft mohou dodat přidanou hodnotu ke svým řešením pro SCVMM 
 • obsahuje konektor mezi SCOM 2007 a SCVMM 2008 a management pack s definicí pravidel pro spouštění reakčních opatření
 • pomáhá minimalizovat odstávky a zkracuje dobu řešení problému

Jak to celé pracuje?

Můžeme si uvést příklad monitorování a správy tří-nódového clusteru s virtuálními stroji umístěnými na jednotlivých nodech. O prostředí se nám stará SCVMM 2008 spolu se SCOM 2007.

 1. Ve chvíli vysokého zatížení prvního nodu detekuje SCOM 2007 překročení mezní hodnoty a zašle tuto informaci systému SCVMM 2008

 2. Ve chvíli doručení je informace v rozhraní SCVMM 2008 oznámena komponentou PRO tip.

 3. V závislosti na nastavení je možné ručně nebo automaticky provést doporučenou akci, přesun virtuálního stroje na jiný, nejméně zatížený node.

Po dokončení migrace a opětovné kontrole pomocí SCOM 2007 je zobrazení stavu prostředí vráceno do normálního, bezchybného stavu.

Integrace SCVMM 2008 a SCOM 2007 

Kromě výše popsané funkcionality jsou součástí Performance & Resource Optimalization také management packy do systému SCOM 2007. Tyto management packy umožňují zobrazení stavu jednotlivých komponent virtualizačního prostředí se všemi vzájemnými vazbami. Nejen těch virtuálních v rámci virtuálních strojů a jejich systémů nebo aplikací, ale i fyzickou vrstvu jednotlivých host serverů.

PRO management packy od dalších výrobců

Na letošní konferenci Microsoft Management Summit 2009 oznámilo hned několik výrobců hardware a software uvedení vlastních řešení PRO management packů. Patří mezi ně např. společnosti DELL, Hewlett Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další (viz obrázky). Díky PRO MP těchto výrobců bude možné sledovat stav virtualizačního prostředí již na úrovni fyzického hardware (nebo softwarové úrovni) a díky možnosti automatizace reakčních opatření zajistit vysokou dostupnost jejich řešení.

Cross Platform Management Pack Authoring Guide pro OpsMgr 2007 R2

Vývojáři společnosti Microsoft dokončili dokument “Cross Platform MP Authoring Guide for R2”. Administrátoři systémů na platformách Windows, UNIX a Linux mohou požít tento dokument jak návod jak vytvářet a používat management packy pro dohled svých systémů. Díky zabudované podpoře systémů UNIX a LINUX (Cross Platform Extensions) v System Center Operations Manager 2007 R2, je nyní možné monitorovat celé prostředí z jediné management konzole. Klíčovým prvkem Operations Manageru je management pack, v kterém je popsáno jaké objekty má Operations Manager vyhledávat, monitorovat a získávat informace o těchto objektech.

S využitím OpsMgr 2007 R2 mohou nyní administrátoři UNIX a LINUX systémů sledovat zdraví hlavních systémových atributů, které obsahují následující:

 • File system a síťové rozhraní
 • Kritické procesy (např. syslog, cron a další)
 • Základní konfiguraci (např. správnou konfiguraci komponent Web Services Management)
 • Základní systémové komponenty (např. zdraví paměti a procesoru)

Dokument má tři hlavní části:

Intended Audience for the Cross Platform Management Pack Authoring Guide

Popisuje předpoklady a minimální znalost, která je vyžadována pro implementaci cross platform management packu
Getting Started with the Cross Platform Management Pack Authoring Guide

poskytuje informace o strukturách a workflow management packu
Management Pack Tasks

Popisuje typické administrativní úlohy a ukazuje jak tyto úlohy implementovat do management packu

Reference

Online Training:

Dokumentace:

Online zdroje:

Změny v licencování SMSE (System Center Server Management Suite Enterprise) od 1. července 2009

S blížícím se uvedením System Center Operations Manager 2007 R2, již uvedenou VMware vSphere 4 a blížícím se dokončením Windows Serveru 2008 R2 s rolí Hyper-V R2, nastal čas přehodnotit licencování správy virtuálních strojů pomocí zvýhodněné licence Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE).

Server Management Suite Enterprise obsahuje do konce června 2009 Enterprise server management licenci (Server ML) těchto produktů: 

 • System Center Operations Manager 2007,
 • System Center Configuration Manager 2007 R2,
 • System Center Data Protection Manager 2007
 • System Center Virtual Machine Manager 2008
 • a také licenci System Center Virtual Machine Manager 2008 Management Server

 

Současná licence říká, že: tuto licenci můžeme použít pro správu neomezeného počtu prostředí s operačním systémem (OSE) na jednom fyzickém serveru.

Přicházející změna pro System Center Server Management Suite Enterprise

Od 1. července 2009 budou k dispozici hned dvě verze licencí. Tato změna souvisí s oficiálním uvedením System Center Operations Manager 2007 R2*.

 1. System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) bude změněna z neomezeného počtu OSE na čtyři (4) OSE s tím, že bude snížena cena licence o 20%.
 2. Nově bude zavedena licence System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD). Ta bude obsahovat licence pro stejné produkty jako SMSE, ale licence bude určena pro procesor (CPU), tedy ne již pro celý fyzický server, a bude určena pro správu neomezeného počtu OSE jako původní SMSE.

*Nové licence začnou platit ve chvíli nasazení produktu System Center Operations Manager 2007 R2 nebo dalších verzí produktů, na které se SMSE licence vztahuje.

SCOM 2007 SP1/R2 management packy a více (aktualizace k 14.6.2009)

Dnes máme za sebou první polovinu června, uplynuly tři týdny od dokončení SCOM 2007 R2 a tak mohu přinést krátký přehled jaká rozšíření jsem během posledních několika týdnů zaznamenal. Během května, těsně před dokončením SCOM 2007 R2, nám společnost Microsoft nepřinesla žádné nové ani aktualizované management packy, avšak po dokončení SCOM 2007 R2 zajisté budou opět přicházet minimálně aktualizované verze těch stávajících. Jako první vlaštovka je níže popisovaný nativní Exchange 2007 MP. Ale po pořádku.

System Center Operations Manager 2007 R2

Operations Manager 2007 R2 Management Pack Guide

Tento dokument popisuje základní MP, který je součástí SCOM 2007 a to s aktuálními informacemi verze R2 (6.1.7221.0).

System Center Operations Manager 2007 R2 SCW Roles and Security Hardening Guide for Windows Server 2008

Dokument popisující konfiguraci Security Configuration Wizard (SCW) jednotlivých rolí SCOM 2007 R2 pro konfiguraci portů v operačním systému Windows Server 2008.

 • File Name: OpsMgr07WS2008.zip
 • Version: 2007 R2
 • Date Published: 6/9/2009
 • Language: English
 • Download Size: 62 KB

Informace v dokumentu jsou vztaženy k rolím:

 • System Center Operations Manager 2007 Management Server
 • System Center Operations Manager 2007 Root Management Server
 • System Center Operations Manager 2007 Agent
 • System Center Operations Manager 2007 Audit Collector
 • System Center Operations Manager 2007 Audit Forwarder
 • System Center Operations Manager 2007 SysLog Reader
 • System Center Operations Manager 2007 Agent Push Install And Repair
 • System Center Operations Manager 2007 Agentless Exception Monitoring
 • System Center Operations Manager 2007 CEIP
 • System Center Operations Manager 2007 Connector Framework

Microsoft Exchange Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 R2

Tento management pack je rozšířen o pravidla pro kontrolu syntetických transakcí pro efektivní dohled Exchange 2007 a reporty zaměřené na výkon, dostupnost, spolehlivost jeho rolí. Jedná se o první NATIVNÍ management pack pro Exchange Server 2007.

Management pack vyžaduje Operations Manager 2007 R2.

Hlavní novinky 

 • Jedná se první Exchange 2007 Server management pack pro SCOM 2007, který je vytvořen zcela nově. Předchozí verze Exchange Server MP byly pouze konverze z MP pro MOM 2005. Tento MP lze použít pouze v nové verzi SCOM 2007 R2.
 • O 60% byl snížen počet poplašných zpráv generovaných MP. Uživatel nyní může povolit pouze pravidla, která skutečně vyžaduje.
 • MP spolupracuje s Exchange BPA
 • Nové šablony pro jednoduchou tvorbu distribuovaných aplikací pro kontrolu Outlook Web Access (OWA), Exchange ActiveSync, Web Service, POP3 a IMAP
 • Vizualizace distribuovaných aplikací zvyšuje přehlednost informací o stavu prostředí
 • Více než 30 nových SLA repotů pro kontrolu výkonu a dostupnosti
 • Plná podpora pro Microsoft Cluster
 • Primárně není po importu MP monitorována žádná role Exchange 2007 serveru, musí se ručně konfigurovat

System Center Operations Manager 2007

Windows Server 2008 Network Load Balancing for System Center Operations Manager 2007

The Windows Server 2008 Network Load Balancing Management Pack monitors the health of the Windows Server 2008 NLB clusters and improves the availability, performance, and security of your Windows Server 2008 NLB deployment.

Release History
 • 4/27/2009 – Initial release of the English version, version 6.0.6573.0

Message Queuing Management Pack for Operations Manager 2007

The Message Queuing Management Pack provides monitoring for Microsoft Message Queuing Services (MSMQ) version 3.0.

Release History
 • 6/3/2008 – Initial Release, version 6.0.6278.23. Refer to the MP guide for further details.
 • 4/24/2009 – Undated release, version 6.0.6587.0. Refer to the MP guide for further details.

Windows Server 2008 Application Server Management Pack for System Center OpsMgr 2007

The Windows Server 2008 Application Server Management Pack provides fundamental monitoring for the Application Server role of Windows Server 2008 Operating System.

Release History:
 • 7/27/2008 – Initial release, version 6.0.6278.22. Refer to the MP guide for further details.
 • 4/23/2009 – Updated release, version 6.0.6587.0. Refer to the MP guide for further details.

Microsoft Windows Server Cluster Management Pack for Operations Manager 2007

The Windows Server Cluster Management Pack monitors the health of the Windows Server 2003 and 2008 clusters and is designed to improve the availability, performance, and security of your Windows Server cluster deployment.

Release History:
 • 3/6/2008 – 6.0.6277.0 – Original English release
 • 4/2/2008 – 6.0.6277.1 – Updated version, see MP guide for details
 • 2/12/2009 – 6.0.6505.0 – Introduced support for Windows Server 2008 clusters and addressed some issues from the previous release.
 • 4/9/2009 – 6.0.6568.0 – Updated Management Pack and Management Pack Guide. Please refer to the Management Pack Guide for details.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007

The Microsoft Office SharePoint Server 2007 Management Pack helps you manage Microsoft SharePoint environments of all sizes.

Release History:

 • 12/13/2007 – Original release, version 1.0.0.46
 • 4/7/2009 – Updated Management Pack Guide and Management Pack, version 6.0.6542.0. Please refer to the Management Pack Guide for details.

Microsoft SharePoint Services 3.0 Management Pack for System Center Operations Manager 2007

The Microsoft SharePoint Services 3.0 Management Pack helps you manage Microsoft SharePoint environments of all sizes.

Release History:
 • 12/13/2007 – Original release, version 1.0.0.46
 • 4/7/2009 – Updated release, version 6.0.6542.0. Please refer to Management Pack Guide for details.