Update Rollup 1 pro System Center 2012 a Cumulative Update 6 pro System Center Operations Manager 2007 R2

A je to tu. Přibližně po měsíci od uvedení System Center 2012 Suite je tu první balík s opravami, tentokrát je ale k dispozici KB pro celou System Center 2012 Suite. Opět pozorně čtěte instalační a konfigurační informace.

MS SC2012grey

Podrobný popis naleznete zde v následujícím KB: http://support.microsoft.com/kb/2686249/en-us

Update Rollup 1 pro System Center 2012 – Operations Manager můžete stáhnout zde:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29697

Jednotlivé aktualizace Update Rollup 1 pro System Center 2012 – Virtual Machine Manager a App Controller jsou dostupná přes službu Microsoft Update nebo si je můžete jednotlivě stáhnout zde:

MS SCOM

Kromě aktualizace pro System Center 2012 byla o týden později uvolněna již šestá aktualizace pro Operations Manager 2007 R2. Podrobný popis naleznete zde v následujícím KB: http://support.microsoft.com/kb/2626076

Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2 můžete stáhnout zde:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29850

Reklamy

Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 5

S měsíčním zpožděním byl minulý týden uvolněn další důležitý balíček oprav pro System Center Operations Manager 2007 R2, tentokrát ve verzi Cumulative Update 5.

MS SCOM

Kumulativní aktualizace 5 pro Operations Manager 2007 R2 řeší především následující problémy:

 • Restart služeb při aktualizaci agenta (ne služeb Operations Manager)
 • Aktualizace ACS reportů.
 • TCP Port Probe nesprávně reporty pro negative ping latency
 • MissingEvent Manual Reset Monitor nefunguje podle očekávání
 • Drillthrough selže, protože v EnterpriseManagementChartControl schází parametr rsParameterTypeMismatch
 • ACS – zprávy Event logu jsou zkráceny nebo poškozen v SCDW
 • UI zatuhne protože je zamčena služba SDK
 • ACS Filter nedokáže provést některé zástupné dotazy
 • Tlačítko Edit Schedule nefunguje se SQL 2008 R2.
 • Pohled Web console vyprší, pokud otevřete v levém navigačním stromu.
 • Scheduled Reports view pro Windows Server 2003 a pro Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services SP3 CU9 vrací chybu “System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.”
 • Podepsané MP nemohou být importovány, pokud jsou nové atributy přidané k existujícím třídám

Velmi podrobné informace, včetně instalačních postupů naleznete na stránkách Kevina Holmana: http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/08/03/opsmgr-2007-r2-cu5-rollup-hotfix-ships-and-my-experience-installing-it.aspx