Mé “české” zkušenosti se Service Manager 2010 Service Pack 1

Jak začít. Dnes (16. 12. 2010) bude oficiálně uvolněn Service Manager 2010 Service Pack 1. Proč o tom dělat samostatný příspěvek? Již dlouho je přeci tato aktualizace ohlášená a stávající uživatelé i noví zájemci o helpdeskové řešení od společnosti Microsoft vědí, že bude především obsahovat všechny dosud vydané aktualizace a nebudou zde žádná nová aplikační rozšíření. To samozřejmě platí především na západ od našich hranic. Jenže pro zákazníky v České republice a v dalších 8 převážně evropských zemích je Service Pack 1 pro Service Manager 2010 ohromným krokem směrem k uživatelům v těchto zemích. Těmto zákazníkům je nyní nabízena možnost instalovat a používat uživatelská rozhraní Service Manageru 2010 v jejich rodném jazyce. A to neanglicky hovořící uživatelé chtějí.

V tomto příspěvku najdete mé postřehy z implementace aktualizace Service Pack 1 a první dojmy z práce s českým uživatelským prostředím.

MS SCSM 2010

Na začátek si dovolím trochu historie. Service Manager 2010 RTM byl uveden v polovině dubna 2010, po kompletním restartu celého vývoje původní veze z roku 2007. Jednalo se o verzi ENGLISH, což samozřejmě nebylo v neanglicky hovořících zemích vítáno s nadšením. Nebyl zde problém, pokud se jednalo o administrátory a správce řešení, ale obyčejní uživatelé se často v anglických názvoslovích neorientují. Společnost Microsoft již před uvedením ENGLISH RTM verze Service Manageru 2010 testovala a dokončovala verzi INTERNATIONAL, která podporovala dalších 10 světových jazyků, bohužel jen těch nejrozšířenějších. K dispozici byla na konci května 2010.

Již v únoru 2010 (tedy 2 měsíce před uvedením RTM) jsem měl možnost nahlédnout do plánů na další rozšiřování Service Manageru 2010, s výhledem až do roku 2011. Již v tuto dobu mi bylo oznámeno, že se počítá s částečným počeštěním Service Manageru 2010, v rámci aktualizace Service Pack 1. V té době se hovořilo především o zobrazení češtiny v rámci Self Service portálu, který má být hlavním rozhraním pro koncového uživatele. Postupně se během roku měnily plány produktového týmu a nakonec zde máme plnohodnotné rozšíření Service Manageru 2010 o dalších 10 jazyků, včetně češtiny. Samozřejmě nesmím zapomenout na rozšiřující balíčky od společností Provance Technologies (IT Asset Management Pack), Cased Dimension (SLA Management Pack), Savision Live Maps a dalších.

Instalace Service Manageru 2010 RTM

Instalaci RTM verze Service Manageru 2010 jsem popisoval v předchozích článcích, proto zde uvedu jen odkazy.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část první – Začínáme

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část druhá – Systémová konfigurace

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část třetí – Konektory

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část čtvrtá – Self-Service portál

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část pátá – uživatelská oprávnění

Rozdíly mezi verzemi RTM a Service Pack 1

V současné době jsou k dispozici instalační média Service Manager 2010 RTM, Service Manager 2010 RTM INTERNATIONAL a od dnešního dne také Service Manager 2010 Service Pack 1. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Service Manager 2010 verze x86 AMD64 jazyk
RTM ANO ANO ENGLISH
RTM INTERNATIONAL ANO ANO ENGLISH + 10 jazyků
Service Pack 1 ANO ANO ENGLISH + 20 jazyků

Na co si dát pozor před instalací Service Manageru 2010 Service Pack 1

Pokud chceme využít podporu češtiny, je potřeba rozlišit upgrade od čisté instalace Service Manageru 2010.

Upgrade ze Service Manager 2010 RTM je možný pouze za předpokladu, že jsme instalovali verzi Service Manager 2010 INTERNATIONAL. Další podmínkou pro plnohodnotné využití češtiny je mít nastavenu collation na SQL Serveru na Czech_100_CI_AS. Což samozřejmě může být u stávajících implementací problém.

Nová implementace je snazší právě v tom, že si můžeme předem připravit “kompatibilní” prostředí. Abychom mohli využít české uživatelské prostředí pro aplikační konzolu, musíme mít operační systém v daném jazyku. Na českých Windows 7 vidím konzolu česky, na anglických Windows 7 anglicky.

Instalace Service Manageru 2010 Service Pack 1

Pokud se rozhodneme pro upgrade, je důležité také pořadí aktualizací jednotlivých Service Manager 2010 rolí. První aktualizujeme Data Warehouse server, poté Management server a nakonec vše ostatní (další management servery, Self-Service portál, klientské konzole). Samotným upgradem nás provede průvodce, podobně jako u nové instalace. Rozdíl je vidět hned na první obrazovce průvodce, místo instalace role se nám nabízí upgrade.

01 DW 08 MS

Pokud se rozhodneme pro novou instalaci a chceme podporu češtiny, je nutné dodržet výše zmíněné požadavky pro implementaci INTERNATIONAL verze. Samotná instalace proběhne stejně jako u verze RTM / INTERNATIONAL popisované výše.

Rozdíly mezi českým a anglickým uživatelským rozhraním

Pro koncového uživatele a pracovníky helpdesku to bude určitě výhra, pro administrátora možná noční můra. Pokud jste totiž zvyklí na anglickou terminologii, bude pro Vás přechod na české uživatelské prostředí “kulturní šok”. Počeštěno totiž nebylo pouze webové rozhraní Self-Service portálu, ale kompletně celý produkt. Podobný zážitek přišel kdysi s českou verzí Windows Serveru se všemi jeho rolemi. Českou dokumentaci k němu (velmi rychle nahrazenou originální anglickou) si pamatuji do dnes.

    Přikládám pro představu několik obrázků z konzole. Vlevo je česká verze, vpravo anglická.

01CZ 01EN

02CZ 02EN

03CZ 03EN

06CZ 06EN

Informace zobrazované v rámci incidentů jsou také překládány. Na následujících obrázcích názorně vidíte, že není přeložena pouze forma, ale i obsah.

07CZ 07EN

08CZ 08EN

09CZ 09EN

Reklamy

Service Manager 2010 SP1 – podpora již 20 jazyků

Po instalaci čerstvě dokončené aktualizace Service Pack 1 pro System Center Service Manager 2010 bude možné použít již celkem 21 jazykových verzí a to včetně ČEŠTINY. Ano, mnoho zákazníků váhalo, zda si pořídit helpdeskový systém od společnosti Microsoft bez podpory českého prostředí, ale již nemusí. Během několika dnů se Service Pack 1 objeví na stránkách Microsoft ke stažení. Důležitou podmínkou pro zobrazení českého prostředí je instalace prostředí Service Manager 2010 International. V english verzi podpora češtiny nebude.

V rámci podpory šesti jazyků (Czech, Danish, Finnish, Greek, Polish, a Turkish) je zde drobná vada na kráse. Pro tyto jazyky není podpora na úrovni SQL Serveru pro služby vyhledávání.

MS SCSM

Pokud budete instalovat jednotlivé role Service Manageru 2010 na SQL server se standardní SQL collation, narazíte na následující chybu. V rámci instalace International verze Service Manageru 2010 proto musíte předem nastavit SQL collation jednoho z jazykových prostředí z následující tabulky.

SCSM 2010 error

Windows Locale
LCID
Collation
English
0x409
Latin1_General_100_CI_AS
Chinese_PRC
0x804
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AS
Chinese_Taiwan
0x404
Chinese_Traditional_Stroke_Count_100_CI_AS
Czech (Czech Republic)
0x405
Czech_100_CI_AS
Danish (Denmark)
0x406
Danish_Norwegian_CI_AS
Dutch (Netherlands)
0x413
Latin1_General_100_CI_AS
Finnish (Finland)
0x40B
Finnish_Swedish_100_CI_AS
French
0x40C
French_100_CI_AS
German_Standard
0x407
Latin1_General_100_CI_AS
Greek (Greece)
0x408
Greek_100_CI_AS
Italian_Standard
0x410
Latin1_General_100_CI_AS
Japanese
0x411
Japanese_XJIS_100_CI_AS
Korean
0x412
Korean_100_CI_AS
Norwegian (Bokmål, Norway)
0x414
Norwegian_100_CI_AS
Polish (Poland)
0x415
Polish_100_CI_AS
Portuguese (Portugal)
0x816
Latin1_100_CI_AS
Portuguese (Brazil)
0x416
Latin1_General_100_CI_AS
Russian
0x419
Cyrillic_General_100_CI_AS
Spanish_Modern_Sort
0xC0A
Modern_Spanish_100_CI_AS
Swedish (Sweden)
0x41D
Finnish_Swedish_100_CI_AS
Turkish (Turkey)
0x41F
Latin1_General_100_CI_AS

Další informace naleznete na stránkách Microsoft TechNet v rámci aktualizovaného oddílu pro System Center Service Manager 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg429478.aspx