Datová centra pro Cloud Computing

Chtěli jste někdy nahlédnout do zákulisí datových center společnosti Microsoft?

image_3

Zde jsou zajímavá videa, ukazující jak jsou služby Cloud Computing jako Azure, System Center Advisor, BPOS, Office 365 a další umisťovány v datových centrech do cloudů, případně jak jsou budována samotná datová centra.

Budování datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/36db4da6-8777-431e-aefb-316ccbb63e4e

Zákulisí datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/84f44749-1343-4467-8012-9c70ef77981c

A jak to vypadá ve skutečnosti…

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/bafe5c0f-8651-4609-8c71-24c733ce628b

Reklamy

Vítejte v budoucnosti, System Center Orchestrator přichází

Na letošní konferenci Microsoft Management Summit 2001 bylo v Las Vegas představeno hned několik novinek a především aktualizací stávajících management produktů. Jedním z aktualizovaných produktů je System Center Opalis, jehož vNExt verze byla přejmenována na System Center Orchestrator.

OpalisLogo  Arrow  MS SCO

System Center Orchestrator, který by měl být součástí rodiny produktů System Center 2012 přinese řadu nových vlastností, funkcí a schopností. Po téměř dvou letech se tak dokončí akvizice společností Microsoft a technologie Opalis bude plnohodnotně začleněna mezi ostatní produkty.

Jaké vlastnosti přinese System Center Orchestrator pro jednotlivé skupiny uživatelů?

 • IT Pro – Authoring, Debugging & Scripting
  • Opalis bude změněn na System Center Orchestrator a společnost Microsoft předpokládá, že stávající investice do Opalis řešení budou využity i ve verzi nové.
  • Bude zde nový PowerShell provider, který povolí začlenit Orchestrator do skriptu a provádět vzdálené spouštění kódu pro vlastní joby (runbooks).
 • Operátor – Trigger, Monitor & Troubleshoot
  • K dispozici bude nová dynamická webová konzole vytvořená v Silverlight. Díky ní bude možné jednoduše provádět start, sledování a vyhledávání jobů.
 • Vývojář – Application integration
  • Bude k dispozici nová webová služba založená na OData, která zpřístupní funkce Orchestrator a informace v standardní cestou.
 • IT obchodní manažer – Report & Analyze
  • Budou k dispozici nové mechanizmy, pomocí kterých budete schopni připojit stávající reportovací služby k Orchestratoru, vytvářet reporty a analyzovat v nich co se v Orchestratoru stalo.

Mezi další změny patří zejména:

 • Změna instalačního procesu, který bude zjednodušen
 • K dispozici bude také System Center Orchestrator Management Pack pro Operations Manager
 • Globalizace System Center Orchestrator (lokalizace budou následovat v příštích verzích)
 • Aktualizace verzí integračních balíčků (IP) pro produkty Microsoft System Center i několik 3rd Party IP

Využití produktů Microsoft System Center pro Cross-Cloud Management

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

Společnost Microsoft si před několika lety uvědomila, že zajistit celkovou dostupnost IT služeb vyžaduje širší záběr a začala vytvářet řešení zaměřené na správu celého životního cyklu IT technologií, s využitím obecných pravidel, doporučení a postupů popsaných v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tím byl položen základní kámen rodiny produktů Microsoft System Center, do kterých byly integrovány nativní nástroje pro správu fyzických i virtuálních IT prostředí a celý ekosystém byl otevřen pro partnery, kteří mohou sami rozšiřovat základní funkcionalitu produktů Microsoft System Center. Hlavním cílem bylo a je za pomoci těchto nástrojů vytvořit v rámci organizace dynamické IT, které pružně reaguje na podněty uživatelů nebo zákazníků.

image_3

Správa privátního cloudu

Privátní (Hyper-V) cloud si můžeme představit jako virtualizované prostředí, které má vysoce automatizované procesy správy. Pro správu privátního (Hyper-V) cloudu jsou k dispozici nástroje rodiny Microsoft System Center, které pokrývají jednotlivé části životního cyklu IT.

Jako základní prvek centrální správy virtualizační platformy se nabízí System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), nyní ve verzi 2008 R2. Jedná se o řešení pro správu fyzického i virtuálního IT prostředí platformy Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server a VMware ESX, konsolidaci stávajících méně využívaných serverů pomocí P2V/V2V konverze a velmi rychlé a pohodlné vytváření nových virtuálních strojů. SCVMM lze aplikačně propojit se SCOM pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště.

Nadstavba SCVMM – Self-Service portál je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat procesy při poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra. Součástí Self-Service portálu jsou předdefinované procesy a skripty, a můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř datového centra. SCVMM Self-Service portál je k dispozici ve verzi 2.0 a ve stádiu beta testu je verze 2.0 service pack 1, která především zohledňuje novinky ve Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1. SCVMM Self-Service portál lze považovat za základ privátního cloudu a je možné ho upravit dle specifických požadavků nebo jej zapracovat do vlastního portálového řešení.

System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM) je řešení proaktivního dohledu fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft Windows, vybraných operačních systémech UNIX/LINUX a SNMP zařízení. Pomocí SCOM lze díky definicím v management balíčku monitorovat dostupnost IT služby jako celku, se všemi vazbami na další služby a technologie, případně reagovat na vzniklé události pomocí předem definovaných úloh. Součástí SCOM je možnost auditování bezpečnostních logů. Díky zabudované znalostní bázi je řešení chybových stavů monitorovaných objektů mnohem snazší. SCOM umožňuje sbírat a vyhodnocovat informace z bezpečnostních logů systémů Windows i UNIX/LINUX. K dispozici jsou výstupy pomocí offline reportů, online konzole nebo různých dashoardů. Pro SCOM existuje mnoho partnerských rozšíření ve formě management balíčků i samostatných produktů.

SystemCenter2011

System Center Configuration Manager 2007 R2 (SCCM), řešení pro správu fyzických i virtuálních serverů, klientských počítačů i mobilních zařízení. SCCM umožňuje nasazovat, aktualizovat a spravovat systémy i aplikace na fyzickém i virtuálním hardware, inventarizovat a vyhodnocovat stav hardware i software na platformě Microsoft Windows. Samozřejmostí možnost rozšíření o doplňky partnerských společností.

Dlouhá léta byl jediným nástrojem pro zálohování společnosti Microsoft NT backup. Po přechodu na Windows Backup, nový zálohovací nástroj operačních systémů Windows Server 2008, Windows Vista/7, je potřeba zajistit ochranu systémů a dat. Pokud ji chcete řešit centrálně, má společnost Microsoft produkt System Center Data Protection Manager 2010 (SCDPM), který je na toto připraven. Díky využití Volume Shadow Copy (VSS) providerů lze pomocí SCDPM řešit ochranu operačních systémů a souborových systémů na serverech i klientech, ale také zajistit komplexní ochranu aplikačních serverů SQL, Exchange, SharePoint nebo virtualizační platformy Hyper-V. Je zde možnost zálohovat celé virtuální počítače v rámci platformy Hyper-V, operační systémy virtuálních počítačů nebo jednotlivé serverové aplikační role, vše na základě předdefinovaných scénářů. Největší předností SCDPM je ale rychlost zálohování a případné obnovy, díky zálohování pouze změněných diskových bloků místo celých souborů a využití zálohovacího modelu disk-to-disk (D2D) pro krátkodobou ochranu dat. Možnost zálohování na páskové mechaniky nebo do prostředí veřejného cloudu samozřejmě nechybí.

Čtyři výše zmíněné produkty sami o sobě zajišťují v kondici IT prostředí, ale největší předností řešení Microsoft System Center je integrace. System Center Service Manager 2010 (SCSM) je právě ten produkt, který dokáže integrovat vstupy z dalších systémů (primárně System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager, Active Directory), začlenit je do své CMDB a pomocí konfigurovatelných vnitřních procesů automatizovat lidské činnosti IT oddělení. Jedná se o řešení zahrnující správu incidentů, problem, change a asset managementu. Uživatelé mohou přistupovat přes samoobslužný portál, kde mohou zadávat, sledovat a zpracovávat požadavky nebo vyhledávat informace ve znalostní bázi. Pro SCSM existují rozšíření, mezi které patří IT Asset Management Management Pack společnosti Provance nebo SLA Management Pack společnosti Cased Dimensions.

Chceme-li využít možnost integrace Microsoft System Center produktů opravdu naplno, musíme začít uvažovat o tom, jak donutit jednotlivé systémy procesně komunikovat. Ideálně všechny mezi všemi a nejlépe i s dalšími z jejich okolí. Pro vytváření procesních vazeb mezi IT službami slouží nástroj System Center Opalis (Opalis), který je letošní novinkou ve skupině System Center. Opalis umožňuje vytvořit funkční procesní modely IT infrastruktury a propojit tak různé systémy, přičemž pracuje nejen s produkty Microsoft System Center, ale také se systémy jiných výrobců (např. VMware vSphere, BMC Remedy, CA Service Desk, HP OpenView nebo IBM Tivoli).

Pokud budeme naplno využívat možností výše zmíněných produktů pro správu virtuálních serverů, může se naše vysoce virtualizované IT změnit na privátní cloud, poskytující služby zbytku firmy. Velcí výrobci hardware jako jsou DELL nebo HP reagují na požadavky tvorby vlastních privátních cloudů a nabízejí hardware od startovacích sestav až po komplexní, vysoce škálovatelné řešení.

Veřejný cloud – hostovaný

V rámci hostovaného veřejného Hyper-V cloudu mají zprostředkovatelé služeb k dispozici nejen kompletní balík produktů rodiny System Center, ale z důvodu komplexnějšího nasazení také další pomůcku – Dynamic Data Center Toolkit pro poskytovatele služeb. Toolkit obsahuje pokyny, které pomohou vytvořit odpovídající dohody o úrovni služeb (SLA) a tvorbu portálů, které mohou zákazníci využít pro poskytování zdrojů a služeb, řídit a kontrolovat jejich infrastrukturu. Také jsou k dispozici vzorové kódy a ukázky pro nasazení. Velcí výrobci hardware nabízejí v rámci programu Hyper-V Cloud Fast Track referenční sestavy s předem konfigurovaným prostředím Hyper-V cloud.

Veřejný cloud – Microsoft

V rámci služeb veřejného cloudu nejsou produkty rodiny System Center přímo zastoupeny, ale i zde společnost Microsoft nabízí nástroje pro správu IT prostředí. Prvním zástupcem je produkt Microsoft Wintune, původně představený na konferenci Microsoft Management Summit 2009 pod názvem System Center Online Desktop Manager. Wintune je určený pro správu koncových stanic. Umožňuje za měsíční poplatek správu klientských PC a zajistit částečně to, co mohou mít na starosti jiné systémy instalované přímo v prostředí zákazníka. Je možné zajistit jednotné prostředí PC z pohledu služeb a aktualizací, ochranu PC pomocí konfigurace zabezpečení a správy antivirového řešení, proaktivní dohled systémů a pomoc s řešením nebo inventarizaci klientských PC. V ceně licence je možnost instalace na koncový počítač operační systém Windows 7 Enterprise.

Služba je provozována způsobem „Software as a Service – SaaS“. Ideální možnost využití této služby bude u organizací, které se buď dynamicky mění, nebo nechtějí investovat prostředky do výše popisovaných řešení v rámci svého IT prostředí. Hlavní rozdíl mezi Wintune a produkty System Center, je ve způsobu monitorování klientského počítače. Wintune je nástroj pro offline použití, bez nutnosti připojení k síti během své činnosti. Následně po připojení do sítě nebo k internetu odešle informace o stavu klientského počítače.

Poznámka: Podíváme-li se na veřejný cloud z druhé strany, pro SCOM 2007 R2 je dnes k dispozici management pack (zatím Release Candidate verze) pro dohled dostupnosti a výkonu aplikací běžících na Windows Azure. A další management packy jsou očekávány se SCOM vNext.

Co nás nejspíše čeká a nemine do konce roku?

Pokud se podíváme do blízké budoucnosti, je na obzoru hned několik novinek pro správu IT v rámci cloud prostředí, ale především nové s verze produktů System Center. Zásadním nástrojem pro správu privátního cloudu bude System Center Virtual Machine Manager vNext (SCVMM vNext).

SCVMM vNext bude zaměřena nejen na práci s fyzickými zdroji v rámci datového centra, ale také bude mít na starosti správu privátního cloudu. Díky integraci Self-Service portálu bude možné pomocí SCVMM vNext v rámci prostředí privátního cloudu následně vytvářet, nasadit a spravovat IT služby. Tyto služby budou distribuované jako Server App-V balíčky. Bude vylepšena správa fyzických zdrojů cloudu a pomocí dynamického přidělování (optimalizace) těchto zdrojů bude možné pokrýt dočasně zvýšené požadavky na výkon jednotlivých IT služeb.

Ostatní produkty rodiny System Center nezůstanou pozadu a také budou mít vylepšenou podporu pro virtualizované nebo cloud prostředí. Velkým plusem bude integrace technologie Opalis do System Center produktů.

DC mgmt

System Center Advisor (codename ATLANTA)

http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/Advisor.aspx

System Center Advisor (dříve nazývaný Microsoftem kódovým jménem Atlanta) je služba cloudu, která umožňuje odborníkům v oblasti IT sledovat prostředí serverů a aktivně předcházet problémům. Služba, původně určená pouze pro dohled SQL serveru, však s postupným vývojem pravděpodobně rozšíří vlastnosti o možnost monitorovat další IT technologie jako jsou Windows Server OS, Active Directory nebo Hyper-V. Podobně jako u Wintune by ale mělo jít pouze o offline dohled výše uvedených technologií.

System Center Concero

http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2011/03/25/announcing-system-center-project-codename-concero.aspx

Další z připravovaných management nástrojů s označením „System Center Concero“ v sobě slučuje správu služeb běžících na lokálním Hyper-V serveru pod správou System Center Virtual Machine Manager vNext a služeb běžících ve veřejném cloudu v rámci Windows Azure nebo v rámci lokální Windows Azure Appliance. Pomocí Self-Service portálu vytvořeného v Silverlightu, bude možné nasadit a spravovat IT služby v rámci obou platforem současně.

Závěr

Virtualizace bez automatizace je jen omezené pracovní prostředí, ale při použití vhodných nástrojů se nám technologie mění pod rukama. System Center je pro Hyper-V tím správným řešením, které změní naše vnímání virtualizační platformy a změní ji na velmi výkonný a spolehlivý prostředek k uspokojení potřeb firmy nebo zákazníků, privátní cloud. Také služby cloudu určené pro dohled a správu IT prostředí si zajisté najdou své zákazníky. Vše ukáže čas.

Incident management vs. System Center Operations Manager 2007

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 přímo neřeší incident management, ale může nám s ním určitě pomoci (pro potřeby správy nejen incidentů je dnes k dispozici samostatný produkt System Center Service Manager 2010). Existuje ale řešení, které nám umožní propojit Operations Manager 2007 s jinými management systémy typu Enterprise Management System (EMS) nebo service desk jiných výrobců a to i na platformách jiných než Microsoft Windows.
MS SCOM

Operations Manager 2007 na základě konfigurace management balíčků pro jednotlivé technologie monitoruje dostupnost, výkon případně konfiguraci objektů, služeb a zdrojů. Pokud je během monitorování zjištěn stav, který vybočuje z předem definovaných „pravidel“, Operations Manager 2007 zaznamená tuto událost formou změny stavu objektu, která v opět předem definovaných případech vytváří událost (ALERT). Tato událost je následně zobrazena v hlavním okně konzole pro správu. V rámci Operations Manager 2007 máme možnost s událostí dále pracovat, informaci o alertu lze předat pomocí notifikace (EMAIL/SMS/COMMAND) zodpovědné osobě (nebo systému), která bude mít na starosti vzniklou událost a řešení případného problému. Událost lze také pomocí konektorů předat dalšímu IT systému ke zpracování. V tomto případě musí být předem vytvořen (naprogramován) konektor, který bude v pravidelných intervalech provádět synchronizaci informací o událostech mezi systémy SCOM a např.: helpdeskem.

Průběh události by měl být následující:

 • Změna stavu objektu (management pack sleduje stav IT prostředí) – SCOM
 • Vytvoření události ve SCOM (vznikne ALERT) – SCOM
 • Notifikace emailem (je zaslána informace o ALERTu) – SCOM
 • Zápis do helpdesku (helpdesk zpracuje informaci o ALERTu) – HELPDESK
 • Vyřešení a ukončení stavu incidentu v helpdesku (operátor ukončí incident v helpdesku) – HELPDESK
 • Předání stavu incidentu do SCOM (informace o změně stavu je zaslána do SCOM) – HELPDESK
 • Ukončení události ve SCOM (SCOM změní stav události na ukončeno) – SCOM

Informace o událostech (a jejich stavech) jsou ve SCOM ponechány jen po nezbytně nutnou dobu (zpravidla 7 dní) a následně jsou z databáze SCOM odstraněny.

Životní cyklus incidentu

V rámci SCOM existuje volně dostupné řešení, které umožňuje předávání informací o stavu incidentu mezi SCOM a např.: helpdeskem. Jedná se „Universal Connector pro SCOM 2007 R2“, který dokáže jednostranně nebo oboustranně synchronizovat informace o ALERTech mezi jednotlivými systémy. Jedná se o řešení vytvořené společností Microsoft a je k dispozici zdarma ke stažení jako součást rozšíření System Center Operations Manager 2007 R2 Connectors.

clip_image001

Stahovat můžete zde: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=592e4143-c5c8-4270-9a7a-cd0a31ab3189

Kromě výše zmíněného univerzálního konektoru jsou součástí balíku následující konektory:

 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Connector for IBM Tivoli Enterprise Console
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Connector for HP OpenView Operations for Unix
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Connector for HP OpenView Operations for Windows
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Connector for BMC Remedy ARS

System Center Essentials jako řešení pro virtualizační začátečníky

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

Každé IT prostředí potřebuje kvalitní nástroje pro správu a u virtualizovaného to platí dvojnásob. Nativními nástroji lze sice provádět administraci nebo dohled jednotlivých zařízení, ale nelze s nimi získat celkový přehled o fyzickém i virtuálním IT prostředí. Nemluvě o pohledu z jednoho místa.

MS SCE2010

V prostředí operačních systémů a aplikací společnosti Microsoft administrátoři často využívají speciální nástroje, které jim mohou usnadnit správu systémů nebo získat víc informací o jeho stavu. Zaměříme-li se na IT prostředí malých a středně velkých společností, bude tento trend zřetelnější. Společnost Microsoft proto již před několika lety představila vlastní nástroje pod názvem Microsoft System Center. Jedná se samostatné aplikace, zaměřené na oblasti dohledu a správy systémů, aplikací v rámci fyzického i virtualizovaného IT prostředí. Jedna aplikace pro jedno řešení. Až na jednu výjimku.

Vše pod jednou střechou

Z této produktové řady vyčnívá System Center Essentials 2010 (SC Essentials 2010). Jedná se řešení, slučující v sobě vlastnosti z několika produktů. Část pro dohled je převzata ze SC Operations Manageru 2007 R2, virtualizační management vychází ze SC Virtual Machine Manageru 2008 R2, dále je zde WSUS pro patch management a několik funkcí pro inventarizaci IT prostředí. Pomocí SC Essentials 2010 lze spravovat maximálně 50 serverů (licence se pořizuje pouze pro fyzický hardware), 500 stanic a licenčně neomezeného počtu SNMP zařízení. Mezi SNMP zařízení můžeme počítat vše, co budeme monitorovat pouze pomocí SNMP protokolu, např. síťové prvky, tiskárny, čidla. Doporučený počet SNMP zařízení pod správou SC Essentials 2010 je z důvodu stability celého řešení cca 100ks. Primární zaměření SC Essentials 2010je na platformu Microsoft Windows. Na rozdíl od SC Operations Manager 2007 také není možné provozovat webovou konzolu, dlouhodobý reporting (omezení na 40 dnů) nebo audit bezpečnostních logů.

Instalace a konfigurace SCE 2010

Změny jsou vidět již po vložení instalačního disku do mechaniky. Průvodce o deseti krocích může během instalačního procesu provést kontrolu na dostupnost aktualizací SC Essentials 2010, které byly vydány po uvolnění právě instalované verze. Role SC Essentials 2010 mohou být instalovány buď všechny na jednom serveru, nebo lze jednotlivé komponenty umístit na různé servery. Reporting lze umístit na vzdálený databázový server, SC Essentials 2010 konzole jde nainstalovat na vzdálený počítač, agenty lze instalovat ručně. Komponenty pro reporting a virtualizaci je možné kdykoliv přidat nebo odebrat. Průvodce instalací celého řešení byl kompletně přepracován a nyní si již nejen kontroluje dostupnost požadovaných komponent operačního systému (hardware, software), ale v případě zjištění chybějících komponent sám nabídne a následně také provede jejich stažení, instalaci a konfiguraci. Během instalace je vyžadována databáze SQL Server 2008 Service Pack 1 x86/x64. Instalace na SQL Server 2005 již není možná. Pokud chceme využít komponenty System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 pro správu virtualizace, musíme instalovat SC Essentials 2010 na operační systémy Windows Server 2008 x64 Standard nebo Enterprise.

Následná základní konfigurace je otázkou projití dalších čtrnácti obrazovek průvodce. V rámci jednotlivých položek lze konfigurovat např. rozšířená kritéria pro plánovanou, automatickou discovery všech nových počítačů a zařízení v prostředí nebo můžeme nastavit rozšířená pravidla pro discovery pouze pro zařízení v konkrétní organizační jednotce Active Directory. Průvodce provádí detekci konfliktů se stávajícími objekty Group Policy a nabídne možnost změnit nastavení vedoucí k vyřešení konfliktů. Monitoring Configuration Wizard umožní nastavit SC Essentials 2010 pro automatickou kontrolu nově instalovaných aplikací a rolí, které mohou být monitorovány a v rámci oddílu „Administration“ následně navrhne import dostupných management packů. Průvodce také doporučí monitorování základních, již instalovaných aplikací a rolí v našem prostředí. SC Essentials 2010 lze nastavit na automatickou aktualizaci základních management packů a stejně jako v System Center Operations Manager 2007 R2 i zde je možnost stahovat a importovat nové management packy přímo z konzole pro správu. Průvodce také umožní nastavit výjimky pro firewall a zapnout Remote Assistance pro všechny monitorované počítače. Veškeré nastavené parametry lze následně měnit v oddíle administrace.

Dohled IT prostředí

Oblast využití SC Essentials 2010 můžeme rozdělit do tří základních skupin. Proaktivní a reaktivní dohled, správu systémů a správu virtualizovaného prostředí. Nejprve se podíváme na část monitorovací.

000 SCE2010-063

Jak již bylo zmíněno na začátku článku, jako základní kámen byl použit SC Operations Manager 2007 R2 a do SC Essentials 2010 byla zabudována většina jeho vlastností. Především nativní podpora pro operační systémy Windows Server 2008/R2 a Windows 7 jak pro instalaci samotného řešení, tak pro koncové zařízení. Mezi další novinky patří možnost stahování management packů pomocí webové služby „Management Pack katalog“ přímo z SC Essentials 2010 rozhraní, ruční vytváření notifikace přímo z konkrétního alertu, které nám umožní zasílat informace o událostech pomocí e-mailu, instantní zprávy, SMS nebo spustit command a také přibyla možnost konfigurovat a následně sledovat dostupnost distribuovaných aplikací jako IT služeb pomocí „Service Level Tracking“. V rámci reportovací části je možné generovat reporty, které jsou součástí importovaných management packů. Do „Authoring“ oddílu pro vytváření a úpravy pravidel byl integrován tzv. „Overrides Explorer“, který nám umožní velmi přehledně zjistit, upravit nebo nastavit změny v monitorovacích pravidlech. V rámci standardní instalace jsou nyní k dispozici rozšířené šablony pro sledování dostupnosti a výkonu Windows procesů a služeb.

Z důvodu pozicování produktu jsou zde určitá omezení. Reportovací část je omezena na 40 dnů a vlastní reporty nelze vytvářet. Na rozdíl od SC Operations Manager 2007 nelze nativně monitorovat non-Windows prostředí pomocí Cross Platform Extensions nebo provádět audit bezpečnostních logů.

Správa IT prostředí

Další oblastí je správa IT prostředí, operačních systémů a aplikací. Základním stavebním prvkem jsou zde služba Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2, která využívá MS SQL Server 2008. Pro sběr informací (více než 60 atributů) ze systémů v rámci inventarizací hardware, operačních systémů a aplikací jsou v SC Essentials 2010 částečně zabudovány vlastnosti převzaté z produktu SC Configuration Manager 2007. Služba WSUS je použita nejen pro správu aktualizací, v rámci které lze nastavit spuštění synchronizace obsahu aktualizací několikrát denně, ale také pro základní deployment aplikací EXE a MSI balíčků s možností konfigurace parametrů příkazového řádku. SC Essentials 2010 je možné konfigurovat pro automatickou synchronizaci aktualizací a software, po prozkoumání našeho spravovaného prostředí. Lze nastavit vynucení automaticky schvalovaných kritických aktualizací nebo vytvořit report pro zobrazení vyžadovaných aktualizací, které ještě nebyly nahrány do našeho prostředí. V SC Essentials 2010 je možné instalovat software na všechny spravované počítače nebo na skupinu počítačů s definovanými filtry (operační systém, architektura nebo jazyk. V rámci příprav instalací aplikací lze měnit parametry již vytvořeného balíčku včetně návratových kódů.

Na základě informací získaných komponentami dohledu a správy lze generovat reporty, které mohou být využity jako doporučení pro virtualizační část (kandidáti virtualizace, vytížení HOST serverů), podklady k inventarizaci majetku nebo evidenci aplikací (Asset Tag a BIOS Serial Number) nebo report o stavu instalovaných Security a Critical aktualizacích na spravovaných počítačích.

Základní obrazovka správy počítačů dává přehled o celkovém stavu spravovaného prostředí a umožňuje přímo spouštět základní úlohy správy pomocí zde umístěných odkazů. Jsou zde také k dispozici informace o nových verzích instalovaných management packů. V SC Essentials 2010 je možné vytvářet vlastní pohledy, které umožňují efektivnější filtrování a vyhledávání, např. pro instalovaný software a aktualizace. Členství ve skupinách, na základě kterých jsou vytvářeny pohledy a reporty, lze automaticky udržovat na základě přesnějších kritérií.

Správa virtualizace

Největší novinkou v SC Essentials 2010 je možnost správy vizualizačního prostředí, které je možné díky integraci vlastností produktu SC Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 R2. Správu fyzického i virtuálního prostředí lze provádět přímo z rozhraní SC Essentials 2010 a zahrnuje návrh a konfiguraci HOST serverů, vytváření a správu virtuálních strojů, konverzi fyzických a kopírování virtuálních strojů (P2V nebo V2V), správu snapshotů virtuálních strojů pro rychlou a dočasnou zálohu, výběr HOST serverů pro umístění virtuálního stroje na základě inteligentního výpočtu. Součástí řešení jsou šablony virtuálních strojů pro jednodušší virtuální deployment, které jsou umístěny v takzvané VMM knihovně. Do VMM knihovny, což je vlastně sdílený adresář na SC Essentials 2010 serveru, lze umístit také ISO soubory s instalačními daty nebo VHD soubory obsahující např. již předinstalovaný operační systém. Při vytváření nového virtuálního počítače se nám díky tomu zkrátí doba jeho umístění do provozu.

SC Essentials 2010 podporuje pouze HOST servery na platformě Windows Server 2008 nebo novější s rolí Hyper-V (x64) a Windows Server 2003 SP1 s Virtual Server 2005 R2 nebo novější (x86). Dokáže však importovat existující virtuální servery a virtuální stroje VMware.

Tvorba virtuálního počítače krok za krokem

Nyní si popíšeme kroky, které nám umožní spravovat virtuální počítače na Hyper-V serveru. První věc, kterou musíme udělat, je připojení Hyper-V host serveru pod správu SC Essentials 2010. Hyper-V host server je platforma, na které jsou spouštěny jednotlivé virtuální stroje. Jedná se o systémovou roli Windows 2008 serveru, který je nyní ve verzi 2008 R2 service pack 1. Následně jsou v rámci Hyper-V přidělovány hardwarové zdroje pro jednotlivé virtuální počítače. Zde musím poznamenat, že není z výkonnostních důvodů vhodné používat SC Essentials 2010 jako Hyper-V host server.

V rámci SC Essentials 2010 konzole se přepneme do části „Computers“ a zde v pravém sloupci zvolíme v části „All Virtual Machines“ položku „Designate a Host“. Spustí se průvodce, pomocí kterého vybereme z dostupných počítačů ten, který má zapnutu Hyper-V roli a chceme jej přidat pod správu SC Essentials 2010. Po několika minutách se nám server objeví v seznamu „All Windows Computers“ a také se případně začne plnit složka „All Virtual Machine“. Nyní je možné vidět podobný náhled jako v „dospělém“ řešení SCVMM.

001

Dalším logickým krokem je vytvoření nového virtuálního počítače. V části „Computers“ v pravém sloupci zvolíme v části „All Virtual Machines“ položku „New Virtual Machine“. Spustí se průvodce, kde na první obrazovce vybereme z nabídnutých šablon hardware vzor pro náš nový virtuální počítač. Konfiguraci šablon lze změnit “Change Properties” a vybrat kolik potřebujeme procesorů, kolik paměti RAM, atd. SC Essentials 2010 používá dynamicky rostoucí virtuální pevné disky a zde lze nastavit maximální velikost těchto disků. VHD soubory, které představují tyto virtuální pevné disky, budou zabírat pouze tolik místa kolik je v danou chvíli potřeba.

V dalším kroku zvolíme, odkud se bude instalovat operační systém. Na výběr máme instalaci ze sítě (PXE boot), z instalačního DVD (vložením DVD do vašeho počítače) nebo z ISO souboru, který musí být předem umístěn ve VMM knihovně „<install drive>:\SCE\Virtual Machine Library“. ISO soubory stačí přes průzkumníka umístit do této složky a v SC Essentials 2010 konzole udělat Refresh pohledu na VMM knihovnu.

002

Pokračujeme na další obrazovku, kde zvolíme ze seznamu host serverů ten, kam chceme umístit nový virtuální počítač. Pokud by na základě konfigurace hardware našeho nového virtuálního počítače nebyl k dispozici dostatek volných zdrojů, jsme o tom na této obrazovce informováni a následně máme možnost vrátit se zpět a změnit konfiguraci šablony. Pokud bychom ale potřebovali pro virtuální počítač námi definovaný hardware, musíme požadované zdroje zajistit na host serveru.

004

Na čtvrté obrazovce doplníme název a informace nového virtuálního počítače. Také doplníme cestu pro umístění souborů virtuálního počítače na host serveru.

005

Nakonec provedeme kontrolu našeho nastavení a dokončíme průvodce.

006

Po dokončení průvodce a úspěšném vytvoření virtuálního počítače se nám zobrazí nové okno, kde vidíme tři další kroky, které by měly následovat. Jedná se o instalaci operačního systému, instalaci služeb Virtual Guest Services a přidání nového virtuálního počítače pod správu SC Essentials 2010 (instalace agenta).

007

Pokud nyní v SC Essentials 2010 konzoli rozklikneme ze seznamu nově vytvořený počítač, tak zjistíme, že proběhl automatický start a spustila se instalace operačního systému. Provedeme další dva administrativní kroky a tím máme dokončen proces zavedení nového virtuálního počítače do.

Pokud chcete nyní sledovat, jak se Vaše virtuální prostředí chová, v rámci monitorovací části SC Essentials 2010 konzole „Monitoring“ je k dispozici management balíček Virtual Machine Manager 2008 R2 View, kde lze graficky kontrolovat co je součástí virtualizační části a jaká je jejich kondice.

008

Závěr

Pokud je naše IT prostředí postavené na platformě společnosti Microsoft a splňuje kritéria pro nasazení, bude SC Essentials 2010 dozajista přínosem. IT oddělení musí být schopno vznikající problémy rychle detekovat a následně rychle vyřešit. Také potřebuje jednoduše spravovat virtuální technologie, bezpečnostní problematiku nebo instalaci aplikací. SC Essentials 2010 je nástroj, který tyto požadavky může splňovat díky sloučení vlastností z několika produktů do jediného řešení za rozumnou cenu.

Nestačí Vám nabízené vlastnosti? Chcete větší záběr? Potřebujete mít pod kontrolou i jiná řešení než od společnosti Microsoft? Chcete provádět kompletní instalace nebo inventarizaci počítačů? Potom tu jsou samostatná řešení nástrojů Microsoft SC Operations Manager 2007 R2, SC Configuration Manager 2007 R2 nebo SC Virtual Machine Manager 2008 R2. Stačí si vybrat.

Nová videa na téma virtualizace česky na TechNet Edge

Na stránkách Microsoft TechNet Edge byla zveřejněna instruktážní videa na téma virtualizace a její správa a to v českém jazyce. Během jara by zde měly na toto téma dorazit další kousky.

MS Virtualization

Využití SCVMM vNext aneb představení vize správy datových center

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

MS SCVMM

V dnešním článku se podíváme do nedaleké budoucnosti, kdy operativní správa virtualizační platformy ve firemním datovém centru neleží jen na bedrech IT pracovníků, ale většinu činností nám automatizují vlastní technologie. V době, kdy IT zdroje již nejsou v každé společnosti jen pod zámkem. Vítejte ve světě Microsoft System Center vNext.

Správa virtualizace od Microsoftu

Nejprve ale začneme malou rekapitulací. Společnosti Microsoft přišla před třemi lety na trh s Windows Server 2008 Hyper-V rolí, kterou nejprve představila jako samostatnou platformu pro virtualizaci, náhradu zastaralé technologie Microsoft Virtual Server 2005 a stala se konkurencí pro tehdy dominující platformu VMware. Již v té době existoval produkt System Center Virtual Machine Manager 2007 určený ke správě prostředí Microsoft Virtual Serveru 2005. S příchodem Hyper-V byl nahrazen verzí System Center Virtual Machine Manager 2008 umožňující nyní i správu Hyper-V prostředí, ale také platformy VMware 3.5. Novinkou byla i funkce Performance and Resource Optimization (PRO) nebo automatické umísťování virtuálních počítačů na host servery. Po dalším roce a půl byl dokončen Windows Server 2008 R2 a s ním i nová verze Hyper-V. Opět jsme měli k dispozici novou verzi System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM) nyní s označením R2. Novinkami zatím poslední verze SCVMM je např. podpora Live a Storage migrace, clustered shared volume (CSV), síťová optimalizace nebo maintenance mode.

Přechod ke CLOUDům

V té době společnost Microsoft dokončuje první veřejně dostupné CLOUD služby – Azure, BPOS (v nové verzi pojmenované Office 365) a vše se začíná točit kolem CLOUDů a jejich budoucnosti. S jejich nástupem se začínají přizpůsobovat i ostatní technologie tomuto trendu, System Center rodinu nevyjímaje. První vlaštovkou tímto směrem bylo uvedení rozšíření pro SCVMM – Self-Service Portal nyní ve verzi 2.0. Můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř vašeho datového centra. Self-Service Portal je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra.

Na co se můžeme těšit v SCVMM 2012

Na podzim 2010 byla na konferenci TechEd v Berlíně představena nová verze SCVMM 2012. Oproti stávající verzi SCVMM 2008 R2 dochází k zásadní změně v pohledu na virtualizaci. Co nás tedy čeká za novinky? SCVMM 2012 bude mít dvě hlavní role. Správu fyzických prostředků (Fabric Management) a správu služeb (Service Management).

Fabric Management

Předně bude přidána podpora pro základní správu Citrix XenServer 5.6 a ESX 4.1. V současné verzi je podpora pro Microsoft Hyper-V, VMware ESX 3.x a ESX 4.0 a Virtual Server 2005. Hyper-V remote deployment on bare-metal, což je podpora pro automatický deployment nového hardware jako host serveru. Nový server startuje do PXE PXE, stáhne WinPE image, stáhne VHD, připojí se do domény a instaluje Hyper-V roli.

Zdroje privátního cloudu budou moci být umístěny v několika různých datových centrech nebo pouze na jednom místě. Čím více, tím lépe samozřejmě, protože se zvyšuje dostupnost. Pro virtuální servery bude možné přiřadit virtuální nebo fyzické sítě a umožňují lépe oddělit produktivní a testovací síť. IP adresy budou pro virtuální stroje nabízeny z rozsahu definovaného v SCVMM 2012, což by mohlo částečně zkomplikovat používání DHCP serveru. MAC adresy jsou již v SCVMM 2012 umožní vytvořit soubor definic sítě, které mohou být roztříděny a pak vybrán např. při nasazení služeb. Tím se zjednoduší výběr pro koncové uživatele virtuálních strojů.

hostgroups logicalnetworks

SCVMM 2012 přidává podporu pro nový, hybridní model virtualizace. Můžete využít kombinace virtuálního hardwaru a aplikačních balíčků a díky tomu vytvářet a nasazovat služby privátních cloudů. Můžete vytvářet knihovny snímků, které přizpůsobíte pro konkrétní úkoly, které lze kombinovat s vhodnými aplikacemi. Díky využití technologií Hyper-V a Server App-V, bude možné spravovat různé servery z private cloud a zacházet s nimi jako se skupinami služeb běžících na virtuálních strojích, včetně výpočetních a paměťových zdrojů, které mohou být nasazovány dynamicky.

cloudoverview cloudresources

Service Management

Další novinkou bude možnost přímo v rozhraní SCVMM 2012 budovat a distribuovat služby v rámci privátního cloudu. Služby jsou kombinace virtuální infrastruktury a aplikací, které ztělesňují konkrétní obchodní potřeby, nebo nabízejí konkrétní prvky funkčnosti a pracují spolu. Podporované typy aplikací jsou webové aplikace (nasazení pomocí MSdeploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server App-V) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications nebo DAC). Také skripty mohou být nasazovat aplikace.

Tvorbu nové služby začnete vytvořením odpovídající šablonu služby a pomocí host serveru může být nasazena. Aplikační knihovny mohou zvládnout celý proces nasazení aplikace – od webových služeb, přes obchodní proces až k datům. Můžete dokonce vytvářet knihovny skriptů PowerShell. Oddělení služeb z virtuálního počítače je velmi důležité, protože je předpokladem pro posun od klasického typu virtualizace ke správě v rámci private cloud. Služby mohou být postaveny ze skupin šablon, například sdružující aplikačních serverů a databází. Můžete definovat, jak připojit šablony, přes které virtuální síťové karty, a jejímž prostřednictvím fyzické síťové infrastruktury. Jakmile jste připraveni k nasazení služeb, VMM 2012 umožňuje zobrazit schéma infrastruktury pro datová centra, která se chystáte použít.

servicedeploy servicedestination

Automatizace a správa

Dynamic Optimization, vyvažuje provozní zátěž v rámci Hyper-V node v clusteru na základě potřeby a dostupnosti zdrojů (výpočetní, paměťové a síťové). Je to automaticky na základě definovaných politik uživatele kontrolující frekvenci a agresivitu. To také může být použito ručně. Nyní již také nebude žádná závislost na System Center Operations Manager (SCOM). V současné době je SCVMM závislá na SCOM, který je oproti novému způsobu složitý na konfiguraci.

dynamicoptimisation serverlibrary

Enhanced Placement určuje pomocí kontrol, na kterém host serveru virtuální počítač poběží. Díky tomu se lépe pokrývá vytížení host serverů. Existuje více než 100 kontroly a validací pro doporučení umístění. Pravidla pro stanovení umístění mohou být administrátory konfigurovány.

Power Management funkce SCVMM vypne Hyper-V hostiteli době nízkého využití hardware. Bude používat dynamické optimalizace a využívat Live migraci pro vyvažování provozní zátěže bez výpadku. Správci budou moci vytvořit politiky, které budou mít kontrolu nad umístěním virtuálních počítačů a budou schopni naplánovat konsolidaci.

V rámci SCVMM 2012 bude možné delegovat správu. Správce akce mohou být také definovány pro třídy uživatelů, což vám umožní nastavit self-servis nasazení systému pro společné služby – např. některý tým restartovat své vlastní virtuální servery nebo umožnit projektovému týmu nastavit a spravovat své vlastní SharePoint servery ve farmě. Tyto typy uživatelů jsou k dispozici.

Fabric správa

  • VMM admin (full admin)
 • Storage admin
 • Network admin
  • Read only admin

Cloud správa

 • Cloud manager

Cloud – koncový uživatel

 • Self service user

userroles quotas

System Center Virtual Machine Manager 2012 je v současné době k dispozici jako součást uzavřeného testovacího programu (CTP). Finální verze by měla být k dispozici na konci roku 2011 s tím, že před dokončením bude k dispozici veřejná BETA verze.

Velká očekávání

System Center Virtual Machine Manager 2012 je jednoznačně zaměřen na práci s Private Cloud. To je významný posun ze strany společnosti Microsoft a znamená to, že společnost vidí Hyper-V jako základ podnikatelské infrastruktury. To by mohlo zásadním způsobem změnit vztah Microsoftu s výrobci serverů. Pokud plánujete v rámci infrastruktury Microsoft privátní cloud, je SCVMM 2012 nástrojem pro vás. Jeho na šablonách založený přístup k poskytování služeb by měl zjednodušit správu datových obrazů i nasazení, oddělit infrastrukturu a aplikace.

Dnes již je k dispozici veřejná BETA verze System Center Virtual Machine Manager 2012 na stránkách Microsoft Download. Stahujte a zkoušejte, ať jste připraveni.

BETA Evaluation (830 MB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=E0FBB298-8F02-47E7-88BE-0614BC44EE32&displaylang=en

BETA Evaluation VHD (5 GB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=76002803-4FE8-4573-A76D-6B2B11ADFE58&displaylang=en