Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část 2. – systémová konfigurace

Tento článek byl přednostně publikován na Microsoft TechNet Blogu CZ/SK (http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2010/08/16/konfigurace-prostred_ed00_-system-center-service-manager-2010-cast-druha-systemova-konfigurace.aspx)

V minulém příspěvku jsme si nainstalovali Service Manager 2010. V dnešním si projdeme základní konfiguraci prostředí, která bude předcházet propojení Service Manageru 2010 s dalšími zdroji informací. Nejprve však ještě doplním k předchozímu příspěvku parametry instalaci pomocí příkazového řádku pro jednotlivé role.

 Pokud použijeme příkaz setup.exe /? , zobrazí se nám výpis parametrů příkazového řádku.

 

Instalace Service Manager role – Management server:

setup.exe /silent /install:Server /AdminRoleGroup:<DomainName>\<AccountName>
/CreateNewDatabase: /SqlServerInstance:<SQLServerInstance>
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword>
/WorkflowAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword>
/ManagementGroupName:<ManagementGroupName> /EnableErrorReporting:No
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Obnova Service Manager role – Management server (s použitím stávají DB):

Setup.exe /Silent /Install:Portal
/UseExistingDatabase:<SqlServerInstance>:<ExistingServiceManagerDBName>
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword>
/CustomerExperienceImprovementProgram:No /EnableErrorReporting:No

Instalace Service Manager role – Data Warehouse server:

Setup.exe /silent /install:Datawarehouse /AdminRoleGroup:<DomainName>\<AccountName>
/CreateNewDatabase: /SqlServerInstance:<SQLServerInstance>
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword>
/DatasourceAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword>
/ManagementGroupName:<ManagementGroupName>  /ReportingServer:<ServerName>
/ReportingWebServiceURL:<Virtual Dir Name> /EnableErrorReporting:No
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Instalace Service Manager role – Konzole:

Setup.exe /silent /install:Console /EnableErrorReporting:No
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Instalace Service Manager role – Self-Service Portal“:

Setup.exe /Silent /Install:Portal
/UseExistingDatabase:<SqlServerInstance>:<ExistingServiceManagerDBName>
/PortalWebSiteName:<PortalWebSiteName> /PortalWebSitePort:<PortNumber>
/PortalAccount:<domain\username\password> /CustomerExperienceImprovementProgram:No
/EnableErrorReporting:No

Upgrade komponent

Setup.exe /silent /upgrade

Jestliže jsme již instalovali Service Manager 2010 roli v grafickém rozhraní, můžeme nalézt v %TEMP% adresáři uživatelského profilu instalační log SCSMInstall0X.log a v něm celý instalační příkaz.

Příklad:

Command Line: COMPANYNAME=DTV USERNAME=DTV Admin TRACE_FLAGS1=********** SEND_CEIP_REPORTS=1 INSTALL_SM_PORTAL=0 INSTALL_SM_CONSOLE=1 INSTALL_SM_SERVER=1 INSTALL_SM_DW=0 INSTALLDIR=C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010 ADMIN_ROLE_GROUP=DTVHYPERV\SCSMAdmins ADMIN_ROLE_GROUP_FORDB=DTVHYPERV\SCSMAdmins SDK_USE_COMPUTER_ACCOUNT=0 SDK_DOMAIN=DTVHYPERV SDK_ACCOUNT=scsmact SDK_PASSWORD=********** INSTALL_SM_DATABASE=1 SM_DB_IS_LOCAL=1 MANAGEMENT_GROUP=DTVSCSM SQLSVR_INSTANCE=DTV-SC-SM SMDATABASENAME=ServiceManager DB_SIZE=2000 DB_DATA_DIR=E:\SQLDATA\Data DB_LOG_DIR=E:\SQLDATA\Data WORKFLOW_USE_COMPUTER_ACCOUNT=0 WORKFLOW_DOMAIN=DTVHYPERV WORKFLOW_ACCOUNT=scsmact WORKFLOW_PASSWORD=********** ADDLOCAL=SMCommon,SMServer,SMConsole,SMDatabase CURRENTDIRECTORY=C:\Install\ServiceManager RTM\AMD_64 CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=3708

Registrace Data Warehouse DB

V prvním kroku po instalaci rolí provedeme jejich propojení v rámci Service Manageru 2010. Spustíme Service Manageru 2010 a na úvodní stránce v hlavním okně klikneme ve spodní části na odkaz Register with Service Manager Data Warehouse.

Po spuštění průvodce doplníme název Data Warehouse serveru a ověříme jeho dostupnost. V dalším kroku zvolíme RunAs účet pro komunikaci s Data Warehouse databází.

Nakonec ověříme správnost voleb a dokončíme propojení. Výsledkem je vytvoření záložky s reporty a spuštění automatických pravidel na synchronizaci dat mezi databázemi.

Po několika minutách můžeme generovat první reporty.

Notifikace

Notifikace slouží podobně jako v Operations Manageru 2007 k informování konkrétních osob o událostech jako je vznik/změna/ukončení incidentu nebo konfigurační změna. Prakticky o jakékoliv události v rámci Service Manageru 2010 lze získat informaci. Primárně jsou informace posílány pomocí SMTP serveru. Pro tyto potřeby definujeme u uživatelů v rámci oddílu Configuration Items \ Users kontaktní emailovou adresu.

Tu doplníme přímo do vlastností konkrétního uživatele na záložce Notification.

Pokud máme připraven minimálně jeden účet s emailovou adresou, můžeme se pustit do konfigurace komunikačního kanálu pod položkou Administration \ Notifications \ Channels. Zde se nalézá připravený poštovní komunikační kanál, který označíme a v pravé části konzole vybereme Configure. Otevře se nové okno, v kterém stiskneme Add pro přidání nového poštovního kanálu.

Zde doplníme FQDN název SMTP serveru, port a způsob ověřování. Nakonec vše uložíme.

V oddíle Notification se dále nalézají položky Subscriptions pro konfigurace pravidel zasílání zpráv (popis konfigurace bude v příštím článku) a Templates, kde můžeme vytvářet a upravovat šablony těchto zpráv. V této verzi Service Manageru jsou šablony pouze např. v angličtině, ale po dokončení českého jazykového balíčku je naděje i na náš jazyk.

Management packy

Dnes poslední konfigurací před propojením Service Manageru 2010 s dalšími systémy bude příprava a import management packů. Tyto management packy slouží nejen pro vlastní potřeby Service manageru 2010, ale především k práci s incidenty, které generuje Operations Manager 2007. Každý management pack s sebou nese informace o třídě objektů a jejich vzájemných vztazích.

Existují dva způsoby importu management packů. Během úvodní konfigurace jsou management packy importovány pomocí PowerShell konzole.

Během instalace Service Manageru 2010 je vytvořena složka C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Operations Manager Management Packs a do ní jsou rozbaleny Operations Manager 2007 management packy z března 2010.

  1. Spustíme Windows PowerShell jako administrátor.
  2. Změníme adresář na C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Operations Manager Management Packs
  3. Spustíme příkaz set-ExecutionPolicy unrestricted
  4. Spustíme příkaz installOMMPs.ps1

Příkaz nám spustí import základních management packů.

Pokud bychom chtěli importovat pomocí skriptu další management packy, je možné skript upravit přidáním dalšího řádku s názvem management packu.

# The list of Management Packs to install
$MPLIST = „Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library“,
    „Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library“,
    „Microsoft.Windows.Cluster.Library“,
    „System.Mom.BackwardCompatibility.Library“,
    „Microsoft.SystemCenter.2007“,
    „Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal“,
    „Microsoft.SystemCenter.ClientMonitoring.Library“,
    „Microsoft.SystemCenter.Image.Library“,
    „Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.2007“,
    „Microsoft.SystemCenter.Notifications.Library“,
    „Microsoft.Windows.Image.Library“,
    „System.Image.Library“,
    „System.Virtualization.Library“
Druhou možností je import management packů přímo z konzole Service Manageru 2010. Stačí si do adresáře připravit stažené Operations Manager 2007 management packy, konkrétně soubory Library. Během vlastního importu dochází ke kontrole a selekci vhodných management packů. Pokud nejsou některé management packy importovány, je zde připojena informace o vzniklém problému.

Záměrně jsem se zatím vyhnul popisu konfigurace Self-Service portálu, o kterém připravím samostatný článek. V příštím příspěvku se již dostaneme ke konfiguraci konektorů, sloužících k propojování s dalšími systémy a tím uvedeme celé řešení do života.

Reklamy

One Response to Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část 2. – systémová konfigurace

  1. Pingback: Mé “české” zkušenosti se Service Manager 2010 Service Pack 1 « Pavel Řepa – IT management (CZ)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: