Přehled nových a aktualizovaných SCOM 2007 management packů na stránkách Microsoft Downloads (k datu 15.1. 2010)

V tomto příspěvku bych chtěl představit především nové management packy, ale díky přesunu Management Pack katalogu na stránky Microsoft Pinpoint (http://pinpoint.microsoft.com/en-US/default.aspx) také aktualizované, případně BETA management packy. Takže nejprve ty novinky.

Nové a aktualizované management packy

Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Management Pack for Operations Manager 2007

Management pack sleduje Forefront TMG a obsahuje monitory a pravidla pro kontrolu nasazení celé topologie i jeho částí, výkon, dostupnost a spolehlivost jednotlivých komponent Forefront TMG. 
Poznámka: Tento management pack je určen pouze pro dohled Forefront TMG. Pro dohled předchozích verzí řešení použijte následující management packy:

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Management Pack for OpsMgr 2007: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C576FCDF-42F0-4EB5-990D-E8E7C7E9C07E&displaylang=en&displaylang=en

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 and 2006 Management Pack: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6BF3B468-0473-41A1-9EA1-F3BCEC7AA562&displaylang=en&displaylang=en

Forefront TMG Management Pack sleduje zejména:

 • Nasazení celé topologie nebo jeho částí
 • Událostí během nedostupnosti služeb
 • Alerty ukazující na manipulaci s konfigurací a změny připojeného datového zdroje
 • Kontroluje zda jsou všechny závislé služby dostupné
 • Konfiguraci synchronizace úložiště

Release History

 • 1/11/2010 – Original release, version 7.0.7695.1

Windows Server 2008 R2 Routing and Remote Access Service (RRAS) Management Pack for Operations Manager 2007

Management pack pro službu Routing and Remote Access Service (RRAS) zajišťuje dohled pro scénáře RAS, VPN a Routing. Management pack obsahuje monitory a pravidla pro služby RemoteAccess a RasMan. Jsou sledovány aplikační event logy pro tyto služby a následně vytvářeny kritické události při práci s Remote Access během jejich nasazení i každodenní správy.

Routing and Remote Access Service (RRAS) Management Pack sleduje zejména:

 • Automatickou notifikaci událostí během nedostupnosti služeb
 • Ztrátu výkonu
 • Sledování zdraví aplikace
 • Centrální správu

Release History

 • 8/31/2007 – Initial Release for Operations Manager 2007, version 6.0.5000.0
 • 1/8/2010 – Major Release (English) for Operations Manager 2007, Version 6.1. Please refer to the MP Guide for details.
 • Note: Other localized versions will be available soon

Microsoft BizTalk Server Management Pack for Operations Manager 2007

BizTalk Server Management Pack for Operations Manager zajišťuje discovery a dohled komponent a služeb BizTalk Serveru.

Management pack se zaměřuje na následující klíčové scénáře, které jsou blíže popsány v přiložené dokumentaci:

 • Suspended Message Alerts
 • Alert Suppression Policy
 • BAM Technical Assistance Alerts
 • BizTalk Message Boxes and Hosts
 • Orchestration Failures
 • Service Monitoring
 • Application Monitoring
 • Monitoring of various aspects of RFID

Management Pack Release History:

 • 7/30/2007 – Version 6.0.5000.0 – Initial Release for OpsMgr 2007
 • 4/14/2008 – Version 6.0.6278.16 – Release native MP
 • 9/23/2008 – Version 6.0.6411.0 – Updated Release of MP. Delete any previous versions of BizTalk Server Management Packs before importing this BizTalk Server Management Pack for Operations Manager 2007. Refer to the MP guide for details on the changes in this release.
 • 8/31/2009 – Version 6.0.6679.0 – Updated release of MP, for supporting BizTalk Server 2009 and addressing high CPU utilization issue.
 • 12/15/2009 – Version 6.0.6702.0, with bug fixes.

Message Queuing Management Pack for Operations Manager 2007

Message Queuing (MSMQ) je serverová aplikace, která umožní zajistit aplikacím komunikaci v rámci heterogenního prostředí a systémy, které mohou být dočasně nedostupné.

Message Queuing Management Pack sleduje zejména:

 • MSMQ Servery
 • MSMQ Triggery
 • MSMQ Queues
 • Závislé klienty

Release History

 • 6/3/2008 – Initial Release, version 6.0.6278.23. Refer to the MP guide for further details.
 • 4/24/2009 – Undated release, version 6.0.6587.0. Refer to the MP guide for further details.
 • 12/14/2009 – Update release, version 6.0.6615.0. Cluster awareness feature added. Refer to the MP guide for further details.

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

Management Pack pro Configuration Manager 2007 SP2 přidává podporu pro dohled Configuration Manager 2007 SP2 v 64-bit prostředí do Operations Manager 2007 R2 nebo Operations Manager 2007 SP1 s instalovaným hotfixem (KB971541). Tento management pack pracuje s 32-bit nebo 64-bit verzí agenta Operations Manager 2007.

Také byla aktualizována dokumentace produktu SCCM 2007 na stránkách Microsoft Technet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680651.aspx).

Configuration Manager 2007 SP2 management pack umožňuje:

 • Detekci a dohled všech služeb Configuration Manager serveru a dalších závislých služeb
 • Vytvářet alerty o chybách
 • Vytvořit diagram struktury Site
 • Sledování výkonu, logů a konfigurace
 • Generování reportů o výkonu a dostupnosti

Release History

 • 11/13/2007 – Version 6.0.5000.10 – Original release of the English version.
 • 2/28/2008 – Version 6.0.5000.12 – Added support for site database on a named instance of SQL, and other changes. See the Changes section of CM07_OM07_Relnotes.htm for details.
 • 6/30/2008 – Version 6.0.5000.12 released in German, French, and Japanese.
 • 10/28/2009 – Version 6.0.6000.2 – Added support for monitoring Configuration Manager 2007 SP2 in a 64-bit environment with Operations Manager 2007 R2 or Operations Manager 2007 SP1 hotfix (KB971541).

Microsoft SQL Server Management Pack for Operations Manager 2007

Management pack pro Microsoft SQL Server sleduje stav databázových serverů Microsoft SQL Server 2000, 2005 a 2008. Dostupnost a výkon jsou sledovány použitím skriptů v kombinaci se základními možnostmi SCOM 2007.

Důležité:

Clustery: Pro správnou funkcionalitu management packu si ověřte, že na každém fyzickém nodu clusteru je instalován agent OpsMgr 2007 R2 nebo OpsMgr 2007 SP1 s opravným balíčkem KB959865.

SQL-DMO: Skript v management packu pro SQL Server 2008 používá SQL Data Management Objects (SQL-DMO) pro získávání informací z SQL Serveru. SQL-DMO je nyní distribuován samostatně a není součástí instalace SQL Server 2008. Každý systém s SQL Serverem 2008, který bude monitorován musí mít instalován SQL-DMO z Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility komponent.

Release History:

 • 11/24/2009 – MP guide update only, same version 6.0.6648.0
 • 7/22/2009 – Updated version 6.0.6648.0, which fixes an issue with some monitoring not working on clustered instances of SQL Server. Refer to the MP guide for more details.
 • 3/31/2009 – Updated version 6.0.6569.0, which provided a number of fixes. Refer to the MP guide for more details.
 • 12/3/2008 – Updated version 6.0.6460.0, fixed an issue with the database discovery script to prevent overflows
 • 10/29/2008 – Updated version 6.0.6441.0, which introduced SQL Server 2008 support in addition to other new features and fixes. Refer to the MP guide for a complete list of changes.
 • 3/31/2008 – Updated version 6.0.6278.8
 • 12/21/2007 – updated version 6.0.6247.5
 • 3/23/2007 – Initial Release, version 6.0.5000.0

Microsoft Surface 1.0 Management Pack for Operations Manager 2007

Management pack obsahuje sadu pravidel, pohledů, nástrojů a monitorů pro dohled Microsoft Surface 1.0.

 • File Name: Microsoft.Surface.1.0.mp
 • Version: 1.0
 • Date Published: 11/17/2009
 • Language: English
 • Download Size: 36 KB – 357

Applicable Microsoft Surface Software Platforms:

 • Microsoft Surface Runtime 1.0
 • Microsoft Surface SDK 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Management Pack for System Center Operations Manager 2007

Microsoft Exchange Server 2010 management pack je navržen pro dohled prostředí Exchange 2010 serveru, sběr událostí a výkonnostních čítačů do jednoho centrálního místa a generování alertů na základě specifických požadavků.

Exchange Server 2010 Management Pack obsahuje pravidla a skripty pro dohled a reportování informací o výkonu, dostupnosti a spolehlivosti zejména pro tyto Exchange Server 2010 role:

 • Mailbox Server Role
 • Client Access Server Role
 • Hub Transport Server Role
 • Edge Transport Server Role
 • Unified Messaging Server Role

Release History

 • 11/9/2009 – Original release of the English version and language packs, version 14.0.650.7.

Windows Power Management Pack for System Center Operations Manager 2007 R2

Power Management Pack for Operations Manager 2007 R2 umožňuje sledovat a spravovat spotřebu počítačů, na kterých běží operační systém Windows Server 2008 R2.

Management pack především umožňuje:

 • Sledovat stav spotřeby 
 • Sledovat a kontrolovat power policy
 • Nastavit nižší spotřebu během non-business hodin
 • Omezit spotřebu napájení
 • Zjistit vysokou spotřebu

Release History

 • 11/9/2009 – Original release of the English version, version 6.0.6735.0

Forefront Protection 2010 for Exchange Server Management Pack for System Center Operations Manager 2007

Management Pack for Forefront Protection 2010 for Exchange Server (FPE) umožní najít instalace FPE, jeho komponent a následně je kontrolovat pomocí System Center Operations Manager 2007. Následně lze sledovat dostupnost, konfiguraci, nebo bezpečnostní informace o prostředí FPE.

Release History:

 • 11/9/2009 – Original release of the English version, version 11.0.0325.00.

Exchange Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 SP1

Exchange Server 2007 Management Pack for Operations Manager 2007 SP1 je navržen pro dohled klíčových komponent poštovního systému Exchange Server 2007. Jedná se nativní management pack, který je určen pro Operations Manager 2007 SP1. Pro verzi Operations Manager 2007 R2 je zde samostatný Management Pack for Exchange 2007. Změna oproti verzi pro SCOM 2007 R2 je v odstranění R2 vlastností.

Release History

 • 11/7/2009 – Original release of English version, version 6.0.6741.0

Znovu vydané management packy

Microsoft DPM 2006 Management Pack

Release History
2/14/2008 – Initial Release v.6.0.5000.0

Microsoft Forefront Server Security for SharePoint 10.x Management Pack for Operations Manager 2007

Release History:
Initial Release for OpsMgr 2007 7/30/2007 Version 6.0.5000.0

Microsoft Host Integration Server 2006 Management Pack for Microsoft System Center OpsMgr 2007

Microsoft Compute Cluster Server 2003 Management Pack for Operations Manager 2007

Release History:
9/26/2007 – Initial Release for OpsMgr 2007 Version 6.0.5000.0

Microsoft Commerce Server 2007 Management Pack

Release History
2/14/2008 – Initial Release v.6.0.5000.0

Microsoft Distributed File Systems 2003 Management Pack for Operations Manager 2007

Release History:

 • 9/20/2007 – Initial Release for OpsMgr 2007 – Version 6.0.5000.0
 • 10/15/2008 – MP guide update, version 6.0.5000.0

Microsoft Windows File Replication Service 2000/2003 Management Pack for Operations Manager 2007

Release History:

 • 6/4/2007 – Initial Release for OpsMgr 2007 , version 6.0.5000.0
 • 6/30/2008 – Updated documentation, same version, 6.0.5000.0

Microsoft Antigen 9.0 Management Pack

Release History
2/14/2008 – Initial Release v.6.0.5000.0

BETA management packy

Microsoft SharePoint 2010 Products (BETA) Management Pack

Management pack je určený pro Mi​crosoft SharePoint 2010 Products BETA a obsahuje pravidla pro dohled serverových aplikací SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010.

Release History:

 • 11/17/2009 –  Beta MP

Pro běh management packu jsou potřeba Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 nebo Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Microsoft SharePoint Foundation 2010 (BETA) Management Pack

Management pack je určený pro Mi​crosoft SharePoint Foundation 2010 Beta.

Release History:

 • 11/17/2009 –  Beta MP

Pro běh management packu jsou potřeba Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 nebo Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Management Pack (BETA) for SC OpsMgr 2007

Management pack je určený pro dohled prostředí aplikačního serveru FAST Search Server. pomocí management packu lze monitorovat zejména:

 • Služby a procesy FAST Search Server for SharePoint
 • Události z Event logů pro FAST Search
 • Výkonnostní informace a WMI data

Release History:

 • 11/6/2009 –  Beta MP

Pro běh management packu jsou potřeba Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 nebo Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: